samedi 29 mars 2014

O programa do Señor Xesús

Evanxeo de Lucas 4.14-30
Jorge Piñeiro

O texto

"Entón Xesús, polo poder do Espírito, volveu para a Galilea , ea súa sona estendeuse por toda a rexión. 15. Ensinaba nas súas sinagogas , sendo glorificado por todos. 16. Veu a Nazaret, onde fora creado. Entrou , segundo o seu costume , o día do sábado na sinagoga , e incrementar-se para facer a lectura. 17. Déronlle o libro do profeta Isaías e, Ensino -o atopou unha pasaxe onde está escrito: 18. "O Espírito do Señor está sobre min , porque me revisou a unción [A] para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou - me [B] para proclamar aos cativos a liberación e [ C] aos cegos, a recuperación da vista, [D ] para despedir os oprimidos en liberdade, 19. para proclamar un ano de acollida de parte do Señor ". 20. enrolou o libro, devolveullo ó servente e se asentou ; todo na sinagoga tiñan os ollos fixos nel. 21. Entón , empezou a lles dicir: " Hoxe, esta escritura se realizou para vós que a oídes ". 22. Todos lle prestaban testemuño, espantavam -se da mensaxe da graza que saía da súa boca, e dicían : "Non é este o fillo de Xosé ?" 23. Entón el lles dixo: " Por certo iredes me citar este proverbio :" Médico, cura -te a ti mesmo '. Soubemos de todo o que pasou en Cafarnaum, fala , pois, o mesmo aquí na túa patria ". 24. E engadiu :" En realidade, eu vos digo: ningún profeta é ben acollido na súa patria. 25. É certo o que vos digo: había moitas viúvas en Israel os días de Elías , cando o ceo quedou pechado tres anos e seis meses e sobreveu unha gran fame sobre a terra toda. 26. Con todo, non foi a ningunha delas que foi enviado Elías , senón a unha viúva en Sarepta de Sidom . 27. Había moitos leprosos en Israel no tempo do profeta Eliseo , con todo, ningún deles foi purificado , senón Naama , o sirio ". 28. Todos na sinagoga quedaron tomados de cólera , escoitando estas palabras. 29. Eles se levantaron , lanzáronse en fóra da cidade, eo conduciron ata unha escarpa do outeiro sobre a que estaba construída a súa cidade , para de aí o precipitaren embaixo. 30. Pero Xesús , pasando no medio deles, seguiu o seu camiño ".

Abrindo a porteira

A primeira parte da misión de Xesús ( 4.14-9.50 ) é toda situada na Galilea (cf. 23.5 ; At 10.37 ). A diferenza de Mateus ( 15.21 ; 16.13 ) e Marcos ( 7.24-31 ; 8.27 ) , Lucas abre a comisión de Xesús coa escena da predicación na sinagoga de Nazaret ( 4.16-30 ), que descortina toda a secuencia do evanxeo : o anuncio da salvación fundamentado nas promesas do Antigo Testamento e inspirado polo Espírito Santo, a salvación dos pagáns , o rexeitamento dos seus compatriotas eo intento de asasinato.

No texto , Lucas describe dúas cuestións centrais: en primeiro lugar o programa de Xesús e , en segundo lugar , o destinatario da mensaxe. Así, os versículos 18 e 19 presentan o programa e os versículos 23-27 seu público, os xentís.

O programa

Xesús foi unxido , escollido por Deus, e baixo a acción do Espírito Santo - acción esta que caracteriza o verdadeiro profeta - ten como misión proclamar e liberar . O seu programa está formado por catro puntos:

[A] anunciar a Boa Nova ós pobres .
[B] proclamar a liberación aos cativos.
[C] dar vista ós cegos.
[D] por en liberdade os oprimidos.

O programa destaca dúas ideas a anunciar / proclamar / predicar ea de liberar / gardar.

Anunciar / proclamar

A idea de proclamar está presente no Antigo Testamento , xa que a misión profética era , sobre todo, proclamatória . De Samuel a Xeremías - incluídos nese período de ouro homes como Samuel, nata, Gade , Azarias , Elias, Eliseu, Joel, Miqueas , Micaías , Isaías e Xeremías - eses anunciadores da vontade de Deus falaron aos reis e ao pobo. Advertían , repreendiam , encorajavam . Falaban de xuízos e de promesas espectaculares. Traducían magnitude de carácter e forza moral.

E así tamén foi o último período da profecía hebraica, de Ezequiel a Malaquias. No período helénico, grazas ás reunións nas casas de oración, sinagogas, a proclamación se xeneralizou . As Escrituras eran lidas e interpretadas.

Xoán, o Bautista, foi un anunciador da chegada do reino. E Xesús , alí na sinagoga de Nazaret, puxo no seu programa a tarefa da proclamación .

Liberar / gardar

O concepto de liberación no Antigo Testamento parte da idea de Livramento e de seguridade. A persoa dun liberador no AT traduce sempre a imaxe do liberador como alguén que arrebata un pobo da destrución ( Jz 18.28 ). E no Novo Testamento, o liberador era aquel que soltaba os israelitas da escravitude (At 7.35 ), ou que arrancaria a nación da impiedade ( Rm 11.26 ).

Para todo o xudeu , na época de Xesús, o acto máis característico de liberación ocorreu baixo o liderado de Moisés, cando Deus salvou seu pobo da escravitude aos exipcios e o liberou no deserto do Sinaí (Ex 12.31-14 . 31).

É fundamental entender que a liberación da escravitude exipcia marcou para os xudeus do período helênico o paradigma da liberación como un acto de Deus que non pretendía só o alivio dunha situación desastrosa. Pero, e aí está a clave do concepto de alianza , para que libres poidan servilo. Esta idea fundamenta o concepto de alianza e da espiritualidade xudaica ata o primeiro século.

O texto utilizado por Xesús é a lectura de Isaías 61.1-2 . Ao ler o texto e dicir que el mesmo é o cumprimento da profecía , Xesús crea unha nova hermenéutica , que será amplamente utilizada por todos os escritores do Novo Testamento. El é o intérprete inspirado, unxido , o cumprimento do que se anunciou e que está presente nese Kairós ao desenlace dos últimos tempos - proclamar o ano aceptable do Señor. Partindo desa hermenéutica , os escritores do NT, e Lucas entre eles, lerán o Antigo Testamento á luz do feito Xesús. [Un jubileu na era da posmodernidade , Sandra Mansilla , in Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana no 33, p. 150 , Galicia, Voces , 1999 ].

Unha cuestión actual

En ningún lugar das Escrituras Sagradas atoparemos unha fórmula ou proposta acabada de goberno. A busca dun ideal divino de goberno é unha herdanza da filosofía grega. O que atopamos nas Escrituras son esixencias normativas en canto á xustiza. [ Walter Elwell , Enciclopedia Histórico- Teolóxica da Igrexa Cristiá , vol. II pp. 209-210 , Galicia, EVN , 1990 ].

Un estado moderno é ben distinto dos imperios antigos, aínda que algúns dos problemas humanos como o fame, a opresión e as guerras aparentemente sigan antigos patróns. Por iso, se por unha banda temos que mirar as diferenzas , por outra é necesario analizar semellanzas que posibilitan establecer respostas éticas para as sociedades. De todos os xeitos , hai que valorar de modo crítico as nosas tradicións políticas e ideolóxicas á luz da comprensión bíblica do concepto de xustiza.

Hoxe, unha quinta parte da humanidade non teñen condicións mínimas de supervivencia e miles morren de fame todos os días. Millóns de persoas non teñen onde vivir , non teñen roupa, nin auga limpa , nin coidados médicos. Non teñen oportunidades na área de educación e emprego e están condenadas a levar unha existencia miserábel , sen ningunha posibilidade de promoción persoal para si mesmas e para as súas familias. Estas persoas son oprimidas pola desigualdade económica brutal de que son vítimas e polos diversos sistemas económicos que provocan e perpetúan esta situación.

Outras sofren opresión política. Sonlles negados os dereitos humanos básicos , a través de réximes autoritarios , moitas veces relixiosos. Cando protestan son presas sen xuízo, torturadas e asasinadas .

Pero tamén nós, todos nós, somos oprimidos por problemas universais que parecen non ter solución, como a explotación de fontes de enerxía non renovables , a destrución do medio ambiente, a violencia dos grandes conglomerados urbanos , etc.

Todas estas condicións teñen as súas raíces na alienación e corrupción humanas e esixe de nós unha radical resposta de amor. Só o evanxeo pode transformar o corazón do home. Nada pode facer unha persoa máis humana do que a influencia do evanxeo. Pero non podemos restrinxir a proclamación verbal. Ademais da evanxelización mundial , o pobo de Deus debe comprometerse coa acción social , a axuda , o desenvolvemento ea busca da xustiza social ea paz . [ Evangelização e Responsabilidade Social, informe da Consulta Internacional realizada en Grand Rapids baixo a presidencia de John Stott , Galicia, ABU , pp. 15 e 16 ].

Aínda que a reconciliación do home co home , dun pobo con outro pobo, non sexa reconciliación con Deus, nin a acción social evangelização , nin a liberación política salvación, evangelização e implicación socio-político son ambos parte do noso deber cristián. Ambos son necesarias expresións das nosas doutrinas acerca de Deus e do home, do noso amor para co próximo e da nosa obediencia a Xesús Cristo.

A mensaxe da salvación é tamén unha mensaxe de xuízo sobre toda forma de alienación, de opresión e de discriminación , e non hai que ter medo a denunciar o mal ea inxustiza onde queira que existan. Cando alguén recibe a Cristo , nace de novo no seu reino e , en consecuencia, debe buscar non só manifestar como tamén dar a coñecer a súa xustiza en medio a un mundo ímpio . A salvación que Alegamos posuír debe transformar a totalidade das nosas responsabilidades persoais e sociais. [ Responsabilidade Social Cristiá in Pacto de Lausanne, parágrafo 5].

Pechando a porteira

Movido polo seu espírito misioneiro , o evangelista Lucas destaca no texto que estamos analizando os tempos do Mesías e os tempos da igrexa, deixando claro para os seus lectores que o ano do Señor comezou naquel Kairós pronunciado na sinagoga de Nazaret.

Para nós, o Kairós de Xesús significa o nacemento dunha nova época, unha época que se caracteriza polo anuncio dunha novidade. Pero como anunciar esta a novidade cando ao parecer facemos parte dunha xeración apática e alienada ?

Cando comparamos o texto anterior con outros dous de Lucas ( At 2.42-47 e 4.32-35 ), que fala da igrexa nacente , vemos que a comunidade dos cristiáns de Xerusalén entendía que a ecclesia debía ser construída baixo unha orde de convivencia que posibilitase vida plena para todos.

É aquí que as augas se dividen e somos chamados a romper coa indiferenza que conxela os corazóns e paraliza as accións. Homes e mulleres en todo o planeta teñen a urxencia dun recentemente nado, reclaman vida e vida en abundancia. Somos chamados a deixarnos espertar polo pranto e polo clamor dos pobres e oprimidos polo mundo, pola carne e polo diaño.

É tempo de levar a novidade aos excluídos de bens e posibilidades. É tempo de anunciar liberdade aos escravos. É tempo de dar vista ós cegos. É tempo de por en liberdade os oprimidos.

A boa nova de Cristo libera os pobres ( Ef 1.3 ). A graza de Cristo libera os cativos ( Gl 5.1,13 ). Cristo , a luz da vida, dá vista aos cegos ( Xn 1.9 ; 8.12 ). O xugo de Cristo libera os oprimidos (Mt 11.29-30 ; 1Pe 5.7 ).

É tempo de anunciar o hoxe do Señor Xesús.

Aquel sábado na sinagoga de Nazaret , Xesús expuxo o programa do seu ministerio , que é o programa da igrexa. A graza do Señor debe ser informada dos malvados , o seu público obxecto de aprendizaxe en todo o mundo. A resurrección deu o imprimatur de Deus a este programa e á igrexa cabe , o poder do Espírito Santo , leva -lo ata os confíns da terra.

Cremos realmente niso? Fagamos un serio exame de conciencia. Despois , así que , sexamos coherentes co que cremos e fagamos do Programa de Xesús noso programa.

Jesus, reformador marginal

Elementos para uma pesquisa sobre a política social de Jesus
Prof. Dr. Jorge Pinheiro

Nesta pesquisa em busca das bases bíblicas da política social de Jesus trabalhamos com o texto de Lucas 4.14-30 e tomamos como referenciais a Ben Witherington III[2] e John Howard Yoder[3].

Witherington III analisa a marginalidade social de Jesus a partir das realidades expressas pela hierarquia sacerdotal da época em relação a ele. Ao não ter pai conhecido e reconhecido não tinha direito a um nome. Por isso, era visto como alguém de genealogia desconhecida. E o fato de ser nomeado homem de Nazaré, oriundo de uma vila de camponeses e artesãos, pouco conhecida e afastada das rotas comerciais, fazia com que sua identidade geográfica também o desclassificasse como possível figura messiânica.

Assim, genealogia e geografia faziam dele um judeu socialmente à margem, que, por suas origens, não merecia crédito. Mas, esse homem-sem-nome, esse homem-sem-terra santa iniciou suas atividades de maneira no mínimo inusitada na sinagoga de Nazaré, conforme descreve Lucas.

Segundo Yoder, na época, não havia nas sinagogas uma leitura dos profetas regularmente prescrita. E o fato de essa passagem não estar presente nos lecionários conhecidos posteriormente, tende a indicar que Jesus a escolheu de propósito. Morris, afirma que essa hipótese corrobora a afirmação de Lucas: “abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito”.[4] Aqui dois detalhes merecem ser realçados: primeiro, é a única referência clara nos Evangelhos de que Jesus sabia ler. E, segundo, por que, ao ler Isaías 61.1-2, ele omitiu uma frase, curar os contritos de coração e acrescentou outra, libertar os oprimidos, que está em Isaías 58.6? Na verdade, utilizou os textos que considerou mais úteis à exposição de sua plataforma político social.

O uso que fez de termos políticos, como reino e evangelho, mostram que tal seletividade tinha uma finalidade: falar de uma promessa política de intervenção social alternativa àquelas dos poderes presentes na época. Assim, se lermos o texto apresentado por Jesus, numa perspectiva rabínica, estamos diante de uma recorrência às promessas do jubileu, quando as injustiças acumuladas durante anos deveriam ser sanadas. A fala daquele homem de identidade questionada não afirmava que a Palestina seria resgatada na escala temporal, mas que deveria entrar na vida palestina o impacto solidário do ano sabático.

Da mesma maneira, o Reino vindouro surgia enquanto compreensão profética do ano sabático. Nesse sentido, o sábado da semana ampliava-se no sábado dos anos, onde o sétimo deveria ser de descanso e reforma, já que restaurava o que tinha sido exaurido, natureza e pessoas. Essa coleção de regulamentos presente em Levítico 25.1-26.2 concernia ao direito de propriedade da posse da terra e de pessoas, que constituíam a base da riqueza. O propósito era fixar limites ao direito de posse, já que toda propriedade, natureza e pessoas, pertenceria a Deus. Assim, ninguém poderia possuir a natureza e as pessoas de forma permanente, pois tal direito pertencia a Deus. E o ciclo de sete anos sabáticos desaguava no qüinquagésimo ano, o jubileu messiânico (Lv 25.8-24), que só vai aparecer de novo em todo o Antigo Testamento apenas em Números 36.4. Mas, Jeremias, no capítulo 34.8-17 falou de uma reforma social na Jerusalém sitiada, quando Zedequias proclamou a liberdade dos escravos hebreus. Da mesma maneira, em Isaías 58.6-12 encontramos a reforma como parte da visão profética. Nesse sentido, a reforma do jubileu apontava para a reestruturação econômica e sócio-política das relações entre os povos da Palestina.

É interessante que Flávio Josefo tenha afirmado anos depois da presença de Jesus em Nazaré, que “não existe um único hebreu que, mesmo hoje em dia, não obedeça à legislação referente ao ano sabático como se Moisés estivesse presente para puni-lo por infrações, e isso mesmo em casos que uma violação passaria despercebida”.[5]

Apesar da afirmação de Josefo, sabemos que um enquadramento econômico e social a partir das disposições de Levítico 25, o que incluía inclusive a redistribuição da propriedade, nunca foi literalmente vivido entre os judeus. Por isso, coube a um “sem-terra prometida” levantar o discurso do ano da libertação.

A proposta de reforma do Jesus marginal era a anunciação profética da entrada em vigor de uma era nova, caso os ouvintes aceitassem a notícia. Não estava a se referir a um evento histórico, mas reafirmava uma esperança conhecida de seus ouvintes: a da reforma econômica e sócio-política que deveria mudar as relações entre os povos palestinos.

E aquele homem de genealogia desconhecida e geografia marginal colocou a centralidade da reforma sobre ele próprio ao afirmar que naquele momento, na sinagoga de Nazaré, a promessa profética se cumpria. E é isso que Lucas vai mostrar na seqüência de seu Evangelho: o reformador marginal era o messias prometido.

Bibliografia

ASH, A. L. O Evangelho Segundo Lucas. São Paulo: Vida Cristã, 1980.
BRATCHER, R. A Translator’s Guide to The Gospel of Luke. London: UBS, 1982.
BOFF, Leonardo, Jesus Cristo, Libertador, 16ª edição Petrópolis, Vozes.
CROSSAN, John Dominic, O Jesus Histórico, a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo, São Paulo, Imago, 1994.
ECHEGARAY, Hugo, A Prática de Jesus, Petrópolis, Vozes, 1982.
FITZMYER, J. A. The Gospel According to Luke I-IX. New York: Doubleday, 1981.
GODET, F. A Commentary on The Gospel of St. Luke. Edinburgh: T. & T. Clark, s. d.
JONES, E. Stanley, Christ alternative to communism, New York, 1953.
MORRIS, L. Lucas – Introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1990.
NORTH, Robert S. J., Sociology of Biblical Jubilee, Roma, Instituto Bíblico Pontifício, 1954.
PIKAZA, Xabier, A Figura de Jesus: Profeta, Taumaturgo, Rabino, Messias, Petrópolis, Vozes, 1995.
PLUMMER, A. Gospel According to St. Luke. ICC. New York: Charles Scribner’s Sons,  s. d.
REILING, J. & SWELLENGREBEL. A Translator’s Handbook on The Gospel of Luke. Leiden: UBS, 1971.
SCHMID, J. El Evangelio Según San Lucas. Barcelona: Herder, 1968.
TROCMÉ, Etienne, Jésus-Christ et la révolution non-violente (vv.aa.), cap. III, Genebra, Labor et fides, 1961.
VERMÉS, G., Jesus, O Judeu, São Paulo, Loyola, 1990.
Witherington III, Ben, The Christology of Jesus, Minneapolis, Fortress, 1990.
Yoder, John Howard, A política de Jesus, São Leopoldo, sinodal, 1988.


Notas

[1] Jorge Pinheiro é Professor Pós-Doutor em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Doutor e Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, Teólogo pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e  Jornalista pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do Chile. Na área bíblica publicou “História e Religião de Israel, origens e crise do pensamento judaico”, São Paulo, Editora Vida, 2007. 
[2]  Ben Witherington III, The Christology of Jesus, Minneapolis, Fortress, 1990.
[3]  John Howard Yoder, A política de Jesus, São Leopoldo, Sinodal, 1988.
[4]  Leon L. Morris, Lucas, introdução e comentário, São Paulo, 1990, p. 101.
[5]  Flávio Josefo, Antiquitates III, 15, 3.

A centralidade do Cristo

e a ação dos jovens batistas
Jorge Pinheiro

Qual o papel dos jovens batistas brasileiros numa sociedade em crise?
Como Cristo, centralidade da ação e fé batista, é a solução para os problemas brasileiros?

1. Três questões que devem ser levadas em conta

 • A revolta generalizada do brasileiro urbano contra a atual situação em que vive grande parte da população. Por isso, somos exortados à reforma radical, no sentido protestante, batista, diante do grito de revolta de uma população que desperta para a consciência de que a exclusão de bens e possibilidades não é uma situação irreversível e permanente.  

 • As manifestações e mobilizações apontam para aquilo que Tomás de Aquino afirmava: “há um mínimo de condições exigidas para a prática da virtude”. Assim, a existência de vidas em condições desumanas, injustas, inferiores, leva milhões de brasileiros à prática de atos contrários aos padrões morais.

 • O Brasil quer definir sua identidade enquanto nação. 

2. Reformas e resistência à mudança social no Brasil

O Brasil não enfrenta um problema de subdesenvolvimento, mas outro, mais complexo, que é o do desenvolvimento desigual.

A resistência à mudança no Brasil localiza-se predominantemente na natureza patrimonialista do Brasil de pensamento arcaico. E tal pensar não está apenas nas zonas rurais tradicionais – do Nordeste e outras regiões --, mas dentro do próprio Brasil urbano.

Diante de tal situação, qual a missão da juventude batista? Será possível uma resposta coerente, que apresente saídas para os grandes dilemas brasileiros? 

A situação brasileira se insere num contexto mundial, que é fruto das transformações sociais e dos imperativos morais e religiosos decorrentes da ampla utilização da ciência aos meios de produção. Em última instância, a técnica é boa pois modifica as condições de vida das pessoas, mas, paradoxalmente, virou o mundo de ponta cabeça.

Somos exortados a viver a reforma radical, no sentido batista, em marcha, já que não é mais possível tolerar a exclusão de possibilidades de milhões de brasileiros. 

Os jovens batistas não podem divorciar-se da luta pela justiça. E essa luta traduz ao nível do real, atributos do próprio Cristo, já que ele fez do brasileiro mordomo e não dono absoluto deste quase continente. Esse Cristo redentor e santificador lança sobre nós o desafio do Brasil, já que é impossível adotar a criança da manjedoura e esquecer a realidade, colocar-se sob a cruz e esquecer a sociedade em que vivemos.

A vida é o primeiro passo para a construção de uma centralidade do Cristo. Vamos ler Lucas 4. 16-21. 

"Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaias. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: “O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo.” Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: — Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir".

O teólogo estadunidense Ben Witherington III desenvolveu estudos sobre a marginalidade social de Jesus, a partir das acusações feitas a ele pela hierarquia sacerdotal da época (João 8.41) e chegou a algumas considerações interessantes. Ao não ter, por exemplo, pai reconhecido não tinha direito a um nome. Por isso, era visto como alguém de genealogia desconhecida. E o fato de ser nomeado “de Nazaré” (Lucas 4.34, 18.37, 24.19; e João 8.48), oriundo de uma vila de camponeses e artesãos, de mínima relevância, e afastada das rotas comerciais, fazia com que sua identidade geográfica também o desclassificasse como alguém que pudesse jogar papel de importância na vida política e social da Palestina.

A genealogia e geografia faziam de Jesus um palestino socialmente à margem, que, por suas origens, não merecia crédito. Mas, esse homem sem nome, esse homem sem terra, apresentou aos judeus e palestinos um programa político-social de reforma radical. Esse programa é apresentado e justificado pelo evangelista Lucas (4.14-30) e tem o exercício da justiça como centralidade.

E nessa pregação pela justiça, todos judeus e palestinos deveriam gozar concretamente de liberdade e usufruir dos bens da natureza – dom de Deus para suprir às necessidades humanas. E ao recorrer às promessas do jubileu (Lucas 4.19), aquele “nazareno” – e isso era um xingamento – sem terra e sem nome disse que a natureza era de todos e para todos, e condenou o monopólio que impossibilitava este destino universal. Dessa maneira, a justiça, tão presente no texto referido de Lucas, nasce da mensagem profética presente no discurso de Jesus, e consiste em reconhecer a gratuidade do amor de Deus na Palestina, e, posteriormente, no mundo. Por isso, o discurso de Jesus é o discurso da justiça, da ação justa que remete à paz.

Se o discurso de Jesus apresentou um alcance palestino imediato, a partir da própria realidade vivida pelo nazareno, tal discurso remete à catolicidade da promessa messiânica: a restauração do mundo. Ou seja, tal discurso visto sob a ótica teológica do referido texto de Lucas fala do fim da discriminação e da violência.

A proposta de reforma do Jesus marginal foi a anunciação profética da entrada em vigor de uma era nova, caso os ouvintes aceitassem a notícia. Não estava a se referir a um evento histórico, mas reafirmava uma esperança conhecida de seus ouvintes: a da reforma econômica e sócio-política que deveria mudar as relações entre os povos palestinos.

Assim, aquele homem de genealogia desconhecida e geografia marginal colocou a centralidade de uma reforma radical sobre ele próprio ao afirmar que naquele momento, na sinagoga de Nazaré, a promessa profética se cumpria. E é isso que Lucas vai mostrar na sequência de seu Evangelho: o reformador marginal era o Cristo universalmente prometido. 

A partir da compreensão do texto de Lucas podemos dizer que se os três primeiros itens do programa se referem aos aspectos materiais da vida humana,  o quarto trata do compromisso da centralidade do Cristo na vida cristã, a opção por estar na trincheira ao lado daqueles que lutam por dignidade e justiça. 

Aqui, está, à maneira protestante radical, as sementes da centralidade do Cristo em nossas vidas e na vida da nação. E podemos tirar algumas conclusões desta abordagem profética. 

 • A fé deve interpretar a condição humana à luz do propósito de Cristo.
 • Somos porta-vozes de Cristo para condições específicas. 
 • Somos jovens em ação.
 • Somos jovens do povo de Cristo e de nosso tempo. 
 • Exercemos uma ação política à luz da compreensão do destino do povo de Cristo. 
 • O fundamento da pregação social é a aliança no sangue do Cristo.
 • Justiça e juízo, amor e integridade são fundamentais para a construção da estrutura política e a organização das instituições econômicas da nação. 
 • O compromisso é com Cristo.
 • Cristo participa dos combates pela justiça, é a centralidade da ação. 
 • Hoje, somos desafiados, na centralidade do Cristo, a enfrentar os dilemas destes dias.

3. Cristo, a centralidade da reforma radical

Se os jovens batistas colocam-se na brecha social e consideram fundamental participar da vida real do país, em que sentido podemos falar da centralidade do Cristo numa reforma radical da sociedade brasileira?

O que significa, em última instância, a centralidade do Cristo?

Teologicamente, fazemos a proclamação da soberania de Cristo, depositando sobre os ombros de nossa juventude a tarefa de aceitar o desafio do momento, a fim de demonstrar a evidência da ação do Cristo no mundo.

O perigo é, em meio às rápidas transformações sociais, ficar atrás em nosso pensamento social e pregar um evangelho que não seja compreensível e adequado às necessidades do sociedade em mudança.

O papel dos jovens batistas numa sociedade em crise é seguir os passos de Cristo, amante apaixonado dos excluídos de bens e possibilidades.

E atenção, juventude batista brasileira

Cristo é a centralidade para a solução dos problemas brasileiros porque sob sua soberania está nossa ação política, a favor do brasileiro e da vida, na reforma permanente do reinar de Deus. E neste que fazer, o fazemos todos, juntos a partir de nosso atuar transformador.