dimanche 10 janvier 2016

Os Salmos

Introdución aos xéneros literarios en Salmos
Jorge Pinheiro, PhD


1. Os himnos. Confianza, loanza, creación, bendición, litúrgico.

Salmos 8, 19, 29, 33, 46-48, 76, 87, 93, 96-100, 103-106, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145-150. Composición uniforme. Comezan por unha exaltación e loanza a Deus. A estrutura do himno describe os motivos do loanza: prodixios realizados por Deus na natureza, a súa obra creadora ea súa actuación na historia da salvación. A conclusión repite a introdución ou unha oración.

1A. Cánticos de Sión. Salmos 46, 48, 76, 84, 87, 122 exaltan a cidade santa, enderezo do Altísimo. Teñen forte connotación escatológica.

1B. Do Reino de Deus. Salmos 47, 93, 96-98. Estilo profético, celebran o reino de Iaveh.

2. As súplicas. Lamento, vinganza, confesión, inocencia. Son salmos de sufrimento ou lamentacións. Non falan das glorias de Deus, pero diríxense a El. Comezan, xeralmente, cunha invocación, ou petición de socorro, dunha oración ou declaración de confianza.

2A. De súplicas colectivas: Salmos 12, 44,60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129, 137. Falan de problemas nacionais, derrota, destrución ou de necesidade social. Os salmos 74 e 137 son asignados a Xeremías e reflicten as consecuencias da destrución de Xerusalén en 587. O salmo 85 fala dos sentimentos dos repatriados eo 106 é un confesión xeral polos pecados da nación.

2B. De súplicas individuais: Salmos 3, 5-7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 42-43, 51, 54-57, 59, 63, 64, 69-71, 77 , 86, 102, 120, 130, 140-143. É o grupo máis variado de toda a colección. Fala dos perigos de morte, das persecucións, do exilio, da vellez. Piden livramento para cuestións de enfermidade, calumnias e pecado. De entre estes, os salmos 22, 28, 59, 69, 71 e 102 como usados ​​como lamentacións nacionais.

3. As accións de grazas Salmos 18, 21, 30, 33, 34, 40, 65-68, 92, 116, 118, 124, 129, 138, 144. Son poemas xeralmente individuais que agradecen polo livramento de situacións como perigo, ou beneficios concedidos, como boa colleita.

4. Xéneros mixtos. Xustiza, rectitude, impiedade, iniquidade, sabedoría. Combinan diferentes características literarias, como por exemplo lamentacións e oracións de confianza ou de accións de grazas: 27, 31, 28, 57. O salmo 119, por exemplo é un himno á Lei, pero combina lamentação individual con doutrina de sabedoría. Os salmos 1 e 112 son salmos de sabedoría. Hai aínda os oráculos: 2, 50, 75, 81, 82, 85, 95, 110.

5. Cânticos régios. Mesiánicos escatológicos. Todos aqueles que implica o rei. Poden ser oráculos (2, 110), oracións (18, 20, 28, 61, 63, 72, 101), accións de grazas (21), canto de procesión (132), himno (144) ou matrimonio (45). Dentro dos salmos régios están os salmos mesiánicos entre os que podemos citar: 2, 72, 89, 110, 132.


Clasificación dos 150 salmos
Conforme xéneros literarios presentados polo Prof. Dr. Alan  Pieratt

1. Himnos

Confianza: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 35, 41, 52, 57, 58, 65, 69, 71, 72, 85, 88, 89, 84, 96, 97, 98, 99, 103, 106, 111, 112, 118, 119, 132, 143, 145.

Loanza: 8, 9, 10, 16, 18, 19, 24, 27, 35, 52, 57, 100, 150.

Creación: 8, 18, 19, 24,

Bendición: 16, 20, 23, 65,

Litúrgico: 16, 66, 67, 68, 70, 107.

2. súplicas

Lamento: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 44, 54,55, 56, 57, 61, 69, 71, 74, 89, 109, 119, 138.

Vinganza: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 74, 106, 109, 118, 144.

Confesión: 7, 17, 25, 26, 32, 51.

Inocencia 5, 7, 17, 26.

3. Sabedoría

Sabedoría: 1, 14, 15, 16, 19, 119.

Xustiza, rectitude, impiedade, iniquidade 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 15, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 53, 55, 56, 64, 66, 69.

4. Historia da salvación

Sión: 2, 9, 14, 20, 48, 50, 51, 53, 69, 74, 76, 78, 84, 87, 97, 99, 102, 110, 122, 125, 126, 128, 129, 132, 134, 135, 137, 146, 147, 149.

Historia: 60, 66, 68, 78, 80, 81, 105, 106, 114, 135, 136.

Realeza: 2, 5, 10, 18, 20, 21, 24, 29, 33, 44, 45, 47, 48, 61, 63, 68, 72, 101, 132, 144.

5. messiânicos

Messiânicos: 2, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 45, 61, 63, 84, 89, 92, 105, 110, 132.
Escatológicos: 18, 22, 110.

Introdución aos xéneros literarios en Salmos, desde estudos de J. Gelinau e R. Schwab, baixo coordinación de R. Tournay, in Biblia de Xerusalén, Ed. Paulinas, págs.942-947, e F. Davidson in O Novo Comentario da Biblia, Ed. Vida Nova, págs.497-559.
Enregistrer un commentaire