dimanche 31 juillet 2016

Unha conversa en tempo ...

Identidade e eternidade

Unha conversa en tempo, fóra do tempo, pero chea de temperado entre o Rabbi Moisés Piñeiro, patriarca,eo fisiologista François Broussais

Por Jorge Pinheiro

Na mesma sala, sentados comodamente nun ambiente nada relaxado, na París angustiada pero esperanzadora da Revolución de 1830, Moses Piñeiro, Rabbi en Livorno, amigo do polémico messias Shabbetai Zevi, con quen estudou literatura cabalística e talmúdica, discute cuestións que están no pano de fondo da revolución co médico François Joseph Victor Broussais, que busca a relación entre fisioloxía e patoloxía.O médico levántase da cadeira, camiña cara á fiestra e di

- Meu caro Moses, a procura da xustiza pasa por colocarmos no seu debido lugar a cuestión da identidade humana. Vexa vostede, será que a existencia redúcese a un conxunto de sensacións, de emocións? Non podemos admitir a identidade dunha persoa se non poida ser entendida polos sentidos? De ser así, o cerebro é a causa da identidade e calquera outra hipótese é inútil.

O Rabbi, sarcástico, sen abandonar unha correcta postura case sacerdotal, responde

- François, é gostoso falar con un xenio da medicina, como, pero aquí eu fico con información dos seus compañeiros. No corpo humano hai só fenómenos sucesivos, sen lazo que conecte o pasado ao presente, como se explican o costume, a asociación de ideas ea memoria? Agora ben, é necesario recoñecer que existe en nós unha realidade que vai máis alá do cerebro e se une aos actos que practicamos. Esta realidade é a propia identidade que expresa a existencia de cada un de nós. E se hai a existencia, teño que preguntar o que é.

Tomando como modelo a complexidade do mundo, prefiro dicir que debemos ver que existen dúas posibilidades: a existencia vai alén do corpo ou só existe o corpo eo resto é extensión del. Pero como combinar unha indixestión co arrepentimento?Prefiro dicir: somos parte da longa cadea da existencia, extensa, seguimos e imos alá do corpo. A existencia é esa extensión e cada persoa ten unha identidade na existencia. Non é unha unidade numérica, pero una por ser simple e indivisible. Mesmo cando a xente envellece eo corpo cambia, a identidade permanece idéntica a si mesma. Somos un ao longo do tempo e é esta imutabilidade na existencia que me confire identidade.

O fisiologista, irritado, como se discurso se para o pobo sublevado, retruca

- Moses, amigo, defende o principio de coexistencia. Está dicindo que eu son dous. Unha peza de min envellece, se desgasta e outro non cambia. Non estou de acordo con iso!Sei moi ben, porque traballei con iso, que o cerebro está conectado á vida mental. Un paciente sofre unha lesión cefálica é case seguro que vai sufrir algún tipo de dano psicolóxico. Aínda que aínda non se sabe como, o funcionamento do cerebro, as emocións ea memoria están relacionados. Aínda que non poidamos correlacionar os estados psicolóxicos cos estados cerebrais, sabemos que tal correlación existe. Por iso digo que a vida mental ten orixe no cerebro e que a existencia mentres extensión non existe.

Era a deixa que o Rabbi esperaba.

- Espera aí, François, déixame afondar os argumentos. A existencia está ligada ao corpo e participa da vida do corpo, incluso para realizar as súas operacións. Pero, tamén, é independente do corpo nas súas funcións intelectuais. Deste xeito, a existencia pensa e quere sen axuda destes órganos. Así, a existencia non está inmersa no corpo, é independente baixo diversos aspectos.Lembro que Aristóteles dicía que un ser coñécese por súas operacións. Agora ben, de onde veñen as ideas? Ser intelixente, pensar son actividades da persoa ou da existencia? É a existencia que traballa a intelixencia. A materia está presa ás leis da materia, pero a existencia por ser extensiva ten maior liberdade diante dos impulsos da sensibilidade. A existencia goza libre arbítrio.A simplicidade que caracteriza os fenómenos da intelixencia evita que afirmemos que o cerebro é a causa do pensamento. Pero é verdade, a intelixencia precisa para expresarse dun cerebro saudable.

Máis tranquilo, nunha tentativa de calmar ánimos, o médico deseña pontes no ar- Hai unha parte do seu argumento que me gusta, Moses, aquela en que fala da liberdade humana. Só que para falar de libre arbítrio non é necesario falar de existencia. Vostede dixo que a existencia é extensa, una e indivisible, entón como pensa, como se relaciona cos cerebros? Ademais, non explicou o que fai unha existencia mesma ao longo do tempo.

O Rabbi agora se levanta, diríxese para unha lousa hipotética, fai sinais cabalísticos diante dela e explicita as diferenzas

- Ben, amigo François, creo que aquí os nosos argumentos se esgotan e explican os distintos camiños que buscamos para atopar a xustiza. Aquí está a nosa diverxencia: para min, o cerebro é o instrumento de que se vale a existencia para expresar os pensamentos extensos. E tomo como punto de partida Aristóteles, cando dixo que pensamos sen órganos, que o entendemento non está conectado a ningún órgano, e que pode traballar e existir separado do corpo.

O médico non se dá por vencido. Ata agora non se sentou de novo. Camiña a modo, fixa o Rabbi, ollo no ollo, e tece a súa argumentación

- Ben, Moses, xa que citou Aristóteles, quero traer a esta conversa un exemplo presentado por John Locke. Creou unha parábola: un príncipe interrogou-se sobre como sería vivir como un zapateiro. E un zapateiro soñou en ter unha vida de príncipe. Un día eles tiveron a oportunidade de intercambiar as características mentais de ambos. O corpo do zapateiro pasou a ter a memoria, coñecemento e atributos persoais do príncipe, cuxas características mentais migraron para o corpo do zapateiro.

Despois do intercambio, a persoa no corpo do zapateiro recordou-se ser un príncipe que quería probar a vida de zapateiro. El dixo: "Tira, satisfixen miña curiosidade" Recoñeceuse como príncipe e non como zapateiro. E viceversa. Será iso mesmo?

Pero Locke resolveu complicar un pouco máis a cuestión: dixo que o príncipe cometera un crime horrible, e para escapar da condena resolveu recorrer ao troco de cerebros. Tras o intercambio, o crime foi descuberto, e os gardas chegaron buscar o culpable. Sen saberen o que pasou, prenderon a persoa que está no corpo do príncipe, que comezou a berrar dicindo inocente. A persoa no corpo do zapateiro, que se recoñeceu como o príncipe criminal, saltou de alegría por escapar da condena. Agora ben, se foi así, era unha enorme inxustiza, pois quen debería ser condenado era a persoa no corpo de zapateiro e non a persoa no corpo do príncipe.

Con esta parábola, Locke quere amosar que a nosa identidade obedece á continuidade do meu cerebro. Segundo a teoría proposta por Locke, unha persoa no pasado permanece idéntica a si mesma no futuro se se mantidas a memoria e as características individuais dela. A teoría de Locke sinala que o príncipe no corpo do zapateiro é de feito o príncipe e, polo tanto, aquel corpo do zapateiro é culpable dos crimes do príncipe, xa que se lle psicoloxicamente continuo. E este debería ser o veredicto correcto: o zapateiro co cerebro do príncipe é quen debería ser condenado.

Ao que o rabino responde de inmediato, como se descubrise o punto débil do argumento do fisiologista

- Locke é xenial, pero eu pregunto: e se puidésemos duplicar un cerebro e poñelas en corpos diferentes. Estes dous corpos serían persoas iguais ou diferentes? E se fosen diferentes, onde estaría a base da identidade da persoa, o que faría dela unha persoa diferentes do outro? Loxicamente, non o cerebro, pero a existencia que cada unha pasaría a vivir a partir dos cerebros postos nos corpos. Con iso, quero dicir que a identidade dunha persoa non reside no cerebro só, pero na existencia que se vive. É dicir, é a existencia que constrúe o noso cerebro.

É François, quizais aí hai un punto de contacto entre nós. Quizais esa existencia sexa a nefeche raia soprado na nosa narinas, que será construción no camiñar das nosas experiencias, sentimentos, emocións. E se é así mesmo a identidade é unha construción, algo que nos pertence mentres potencia.

O médico camiña amodo cara á cadeira. Senta-se. Busca unha posición cómoda, pon calma tabaco en pipa e escoita con atención, case con deleite o discurso do rabino

- O meu amigo Shabbetai Zevi analizou as posibilidades do Midrash do Rav Nazareno do Lázaro eo home rico e constatou que é unha das pasaxes máis destacados referente ao estado do ser humano despois da morte. Nela evoca imaxes ilustrativas de recompensa e xuízo. É interesante notar que o Rav de Nazaret construíu ese Midrash aos prushim e non para os seduqim. Os seduqim non pensaban existir unha vida alén-túmulo no sentido de ceo e inferno, apoiándose nos conceptos máis tradicionais do xudaísmo do Sheol como o lugar de todos os mortos, sen diferenciación. O Midrash, como todo o texto máis grande Rav Lucas, discípulo do Nazareno, desde o capítulo catorce, parece estar ben dirixida aos prushim, que tiñan expectativas mesiánicas e escatológicas desenvolvidas. O ensino, polo tanto, ten unha audiencia específica. Parece que o tratamento do reino dado polo Rav aos seduqim tería unha óptica e énfase diferente.

O Rav de Nazaret pon máis énfase no ensino referente ao inferno do que propiamente no ensino referente ao ceo. Débese lembrar, porén, que o inferno non é o contrapunto ou contrario do ceo, pero do reino. Nestes termos, o ensino do Rav tamén dirixido á inclusión dos seduqim. O reinar xa chegou e comeza o aquí eo agora. Esta vida no reinar é a vida das eternidades, segundo di Shabbetai, que comeza aquí e segue para sempre. Como a vida do reino é deixar que o Un Eterno reine no persoa e no corpo, o ceo é a continuación do reinar do Adonai Echad, mesmo despois da morte.A morte non interfire no reinar, só modifica a esfera da súa actuación. O ser humano segue despois da morte a súa relación co Un Eterno, sexa como sexa o mesmo - na intimidade do reinar do Ain Sophia ou separación del, o inferno.

O Midrash de Lázaro eo home rico está inserida no contexto maior texto do Rav Lucas, desde o inicio do capítulo catorce. En xeral, un Midrash está dirixido a alguén para evocar unha resposta. Así, é necesario comprender o contexto a quen o Midrash estaba sendo dirixido e que motivo foi empregado polo Rav. Tamén algunhas cuestións deben ser colocadas de antemán.

O contexto maior comeza facendo unha diferenciación entre a práctica dos prushim ea forma de vida do reinar o Rav cravaba. Desde polo menos o capítulo catorce, o Rav lanza unha serie de críticas aos Cohanim do seu día. Con esta crítica, subliña o tipo de vida do reinar do Adon Olam, a vida das eternidades, pola súa calidade.

A crítica do Rav de Nazaret cuestiona a confianza de quen está seguro de que estará presente no gran banquete escatológico: son os pobres, os coxos e os cegos que se encamiñan ao banquete, porque a xente máis obvias da lista de invitados están preocupadas outros asuntos.

François Broussais salta e comeza a falar

- Entendo, entendo. O seu argumento, querido Rabbi, é: Un tolo puidese transplantado o cerebro lesado por outro que fose son, con certeza pensaría de modo correcto. Isto porque a desorde ea deterioración dos órganos non lesam intelixencia en si mesma, senón só a privan das condicións e medios necesarios para o seu funcionamento normal. Pódese dicir, entón, segundo ti, que o cerebro é a interface entre o espírito eo mundo material.

O Rabbi Moses Piñeiro sorrín o sorriso dos sabios

- Só que non estou só. Aristóteles, todo cabalistas e eu tampouco vexo nas persoas dous principios de vida, pero afirmamos que ademais da actividade consciente e psicolóxica, a existencia intelixente posúe tamén a facultade de presidir ás funcións fisiolóxicas. Deste xeito, a existencia é o único principio de toda a actividade vital do home, da súa vida vexetativa e sensitiva e, tamén, da súa vida propiamente espiritual.A correlación íntima que existe entre as diversas operacións da existencia pensante, sensibilidade, intelixencia e vontade, proba a unidade substancial do principio de onde elas se orixinan. Esta mesma correlación se verifica entre as operacións psicolóxicas e as funcións orgánicas.

O fisiologista, case ao xeito de dueto, engade:

- Unha conmoción violenta da existencia fai deter a circulación do sangue, o medo paraliza, ea confianza sostén as forzas físicas, o traballo intelectual intenso retarda a dixestión, pode-se-ia citar feitos que proban a influencia do físico no moral, e recíprocamente. Pero, seguindo o seu razoamento, aínda que me explicar. Demostrada a unión da existencia e do corpo, como se fai esta unión?

Moses Piñeiro volve ás súas construcións diante da lousa imaxinaria. E acepta o desafío do fisiologista

- O corpo non hai antes da súa unión coa existencia. Da existencia, o corpo recibe a súa unidade, a organización, a vida e actividades propias, nunha palabra, todo o que fai del ser humano.

Así, o corpo só se separa da existencia da morte, cando perde todos estes caracteres, as súas determinacións específicas, disolvéndose nos elementos químicos que foi formado. En canto á existencia, sen dúbida que haberá separado do corpo, vivindo a súa vida espiritual pero, sen corpo, non máis poderá exercer as facultades que esixen o concurso dos órganos corporais, como a sensibilidade, a percepción externa ea imaxinación.

Deste xeito eu considero, con Aristóteles, que o corpo é a materia, ea existencia é a forma, e que a unión do corpo coa existencia fai un todo certo e substancial. A diferenza de forma é o medio a través do cal somos separados de noso Creador. Así, como nos ensina o Sefer haZohar, podemos entender que desde que foi posto en existir o desexo de recibir, o que non se atopa ningunha forma no El-Shaddai - pois de quen podería recibir?

Estableceuse a diferenza de forma, que nos separa do Creador. Pero se hai diferencia de forma, hai imaxe e semellanza: é a unión no Creador que fai da existencia e do corpo un só principio de acción, que fai que non haxa acción humana na que o corpo non faga a súa parte, nin acción humana tan humilde e material que non repercuta na existencia. Este é o principio eterno que pon en xaque o racionalismo de Descartes.

Talvez por non ter tantas oportunidades dun diálogo co Rabbi, no medio da revolución que estilhaça corazóns e vidas, François Broussais móstrase curioso diante dos argumentos do xudeu

- É certo, entendo, coa morte, o corpo se disolve. Terá lugar o mesmo coa existencia e morreremos enteiramente? Que é a eternidade?

Moses Piñeiro ve a pregunta do científico como un clamor da existencia. E responde docemente, cheo de cariño

- A eternidade consiste na supervivencia substancial e persoal do eu, na identidade permanente da existencia, que conserva as súas facultades de amar e coñecer, sen as cales non hai felicidade humana. Tras a morte, a existencia mantén a consciencia da súa identidade, coas lembranzas e responsabilidades do seu pasado, sen as cales non podería haber nin recompensa nin castigo: nunha palabra, non existiría o principio de xustiza divina. Como dixo anteriormente, o Sefer haZohar di que o que non existía na esencia do Un eterno, pero que podería ser chamado de completamente novo creado é a vontade de recibir. Este algo novo, que non estaba contido na esencia do El-Shaddai, é o pensamento da Creación, cuxo propósito é dar alegría quen Creou, xerado a partir da necesidade de vontade de recibir Del todo o ben e pracer que imaxinou para nós. Temos aí a base da existencia e do seu camiñar eterno. A razón para a súa supervivencia tras a morte do corpo é demostrada polo argumento moral.

O corpo desagrega e disólvese logo que se separa do seu principio de unidade, da súa forma substancial que é a existencia. A existencia do ser como é, simple e espiritual, non pode descompoñer-se nin se desagregar - non morre, pois, co corpo. Este é o argumento metafísico da existencia cuxa eternidade repousa no pensamento da Creación.

Hai o Adonai Echad ea lei moral, a xustiza esixe que o crime sexa castigado ea virtude sexa recompensada. Neste mundo, nin a natureza, nin a comunidade, nin a propia conciencia dispoñen sancións suficientes para premiar plenamente a virtude ou castigar adecuadamente o vicio; é necesario, polo tanto, que haxa outra vida onde a xustiza sexa plenamente satisfeita, ea orde sexa establecida. Este é o argumento moral, que demostra a supervivencia da existencia, pero non proba que esta existencia sexa ilimitada na súa duración.

O argumento moral se asenta sobre o principio de que o Un Eterno non se contradi, polo que ao dar un fin a un ser, dálle tamén os medios de o alcanzar. Todo na natureza do humano apunta para o feito de que é creado para acadar a felicidade. Pero, se non pode alcanzalo la neste mundo, debe haber outra realidade onde tal proxecto se concrete. E como felicidade supón expansión sen límites, séguese que a realidade futura tería esta calidade.

O ser humano aspira a un obxecto infinito, a unha realidade, beleza e bondade absolutas, cuxa posesión nos debe facer felices. Nosas facultades superiores posúen capacidade ilimitada, que non se pode satisfacer fóra deste ben infinito, que non é outro que o propio Eterno.

Pero, o que atopamos neste mundo que elimine esta sede de felicidade humana, que enche o baleiro do corazón creado para o infinito? A natureza é tan limitada eo mundo tan pequeno; esta vida é tan curta ea realidade tan imperfecta! Queremos amar, queremos vivir o máis posible, pero atopamos decepción, dor e morte. Así, é evidente a desproporción entre os nosos medios e as nosas necesidades.

Hades é a expresión grega usada na Torá dos setenta para traducir o termo hebreo sheol, lugar de continuidade dos que deixaron o mundo dos vivos. Na Torá, sheol é unha expresión de orixe incerta, pero que aparece 65 veces no testamento hebreo-xudaico. A Mishná do sheol creceu ao longo da historia da relixión xudaica. No rolo de Eclesiastés, por exemplo, non entra en cogitação a posibilidade dunha vida ultratumba. Cando, con todo, aparece na relixión de Israel a construción da Mishná da vida alén-túmulo, xorde como lugar de silencio. A Mishná do sheol, aparece, con todo, ao lado doutros, como abadon, cuxo primeiro significado é destrución, pero vai ser lido tamén como reino dos mortos. As dúas expresións, con todo, son imprecisas e están moi vinculadas ao Midrash en que están inseridas. A idea xeral máis ampla sería de lugar dos que dormen. No rolo do patriarca Jó, abadon é a personificación do lugar de destrución. E o tehom, que pode ser traducido por profundidades, abismo e, incluso, pola idea de deserto son símbolos da relixión antiga de Israel ao mundo dos mortos. E unha das pasaxes máis ilustrativas do concepto de Sheol está no rolo do profeta Isaías.

"O Sheol desde o profundo se turbou por ti, para saír ao teu encontro na túa vida; el espertou por ti os mortos, as que eran príncipes da terra, e fixo levantar dos seus tronos todos os que eran reis das nacións. Estes todos responderán, e che dirán: Ti tamén estás fraco como nós, e te volviches semellante a nós. Está derrubada ata o Sheol a túa pompa, o son dos teus alaúdes; os bichinhos debaixo de ti se estenden e os bichos che cobren. Como caíste do ceo, ó estrela da mañá, filla da alba! Como fuches lanzado por terra ti que prostravas as nacións! E ti dicías no teu corazón: Eu subirei ao ceo; por riba das estrelas do Eterno exaltarei o meu trono; e no monte da congregación me assentarei, nos extremos do norte; subirei riba das alturas das nubes, e serei semellante ao Altísimo. Con todo levado serás ao sheol, ao máis profundo abismo". 

O contraste entre a desesperación que se agarraba ás existencias dos homes no Sheol, ea alegría que xurdía pola esperanza da tehhiyáth hammethím, a revivificação dos mortos, está expresada no apocalipse do profeta Isaías. Di respecto aos malvados:

"Os falecidos non farán a vivir; os mortos non serán revivificados; por iso os visitastes e destruístes, e fixeches perecer toda a súa memoria ". 

E tomado pola esperanza afirma que "os teus mortos vivirán, os seus corpos se revivificados. Despertade e rompede, vós que habitades en po, xa que o teu orballo é orballo de luz ".

O ser levantado para a vida é realidade do Adon Olam e do corazón recto humano ante el. No texto cristián do Apocalipse, a morte eo Hades son xogados no lago de lume ea súa forza sobre a existencia é aniquilada, de forma que tales poderes fican baixo o dominio do Adonai Echad.

Ao retratar o concepto de inferno, co emprego de términos como sheol e Hades, os límites da Mishná están determinados polas connotacións das cosmologias antigas do noso pobo: o Sheol formaba parte do mundo subterráneo. O Rav de Nazaret traballa a partir desa cosmovisión, pero a súa intención no Midrash non é destacar a dimensión espacial, pero a realidade relacional. Por iso, inferno non é tanto dimensión espazo-temporal, pero estado de soidade, separación do Adonai da vida. A nosa lectura resalta o concepto normativo de retribución. O xusto recibe recompensa material, eo inxusto carece de bens, praceres e saúde. Ricos eran naturalmente bendicidos polo Un Eterno e dignos do reino do Mesías. Pero o Rav de Nazaret deconstruye esta normatização e nomea o mendigo. É interesante notar que o pobre ten nome, é Lázaro, pero o rico non.Lázaro é Eliezer, aquel a quen Adonai Echad axuda. É grego transliterado. Ter nome componse identidade, nomea o quen é quen. Hai aí distinción entre o valor da vida do pobre en relación ao rico. Naquela comunidade o rico tiña destaque, e actuaba con desprezo fronte ao mendigo. O Un Eterno, porén, o socorrelo. O Rav de Nazaret fai, así, críticas ás prácticas dos prushim: a neglixencia para cos desposuídos de bens e dereitos, facelo ben aos que poden corresponder, o orgullo ea infidelidade á lei, que esixe amor ao próximo. O ensino do Rav nos últimos capítulos do Midrash do Rabbi Lucas está claro.

O Rav de Nazaret fala da vida e aínda traballa dentro da cosmoloxía hebraica antiga, levanta cuestións que dirixen o pensar ultratumba: hai conciencia do estado, memoria, xuízo inmediato, aínda que intermedio, o que implica en algunha forma de retribución. Hai confort para os xustos oprimidos, non hai cambios no xuízo, ea información para recibir o descanso está na lei e nos profetas. Así, o Un Eterno se preocupa os descartados pola comunidade. Non hai volta desta vida terrestre tras a morte. A confianza no Ain Sophia é o único mérito de Lázaro, que se expresa no nome que ten. A vida neste mundo é de pouca valía cando se pasa á dimensión ultratumba.

Unha pregunta que provén do estudo do Midrash pode ben axudar a axustar as prioridades do cotián. Que diferenza fai a presente circunstancia ou forma de actuar en termos de vida dentro de dez mil anos? En certo sentido, é esta a pregunta do Rav aos prushim través desta e outras palabras de ensino. Noutra pasaxe se rexistra as palabras do Rav en reacción á preocupación de ter un corpo en tehhiyáth hammethím, na revivificação dos mortos - para tal querían gardar calquera parte do corpo que fose amputado para ser incluído co resto do corpo no enterro. Nese contexto, o Rav de Nazaret di que é mellor arrincar e xogar o ollo fóra se fai a diferenza no ingresar no reinar do Ain Sophia. Moito mellor vivir no reino coxo, cego, ou aleijado que perder o reino por completo.

O fisiologista solta unha bafarada, mira para o seu novo amigo, e di

- Eu non estou de acordo, o pobo está nas rúas, clama por liberdade e xustiza e lanza a pregunta para as calendas. Pero entendín o seu argumento: a cuestión da xustiza, por relacionar identidade e eternidade se resolve nunha ecuación: hai o Un Eterno sabio e xusto; ningunha contradición é definitiva; temos entón unha dimensión onde se establece o equilibrio entre o que desexamos e que podemos. E por ser ilimitada a duración desta existencia, a eternidade constitúe o elemento esencial da felicidade completa, xa que non se pode gozar plenamente un ben cando receamos perdelo.

Ao que o Rabbi completa

- É, amigo, por iso os sabios afirman, a existencia futura, a eternidade, é infinita e ilimitada, ea súa realización é a xustiza ea liberdade, de conformidade cos designios do Creador, Adonai Echad.

Os sete espíritos de D'us

Dois ou três pensares sobre o Eterno
Jorge Pinheiro, PhD


“A felicidade aparece para aqueles que choram./ Para aqueles que se machucam. / Para aqueles que buscam e tentam sempre. / E para aqueles que reconhecem/ a importância das pessoas que passam por suas vidas”.
Há momentos, Clarice Lispector


A partir de uma teologia que parte da Torá e caminha através do Testamento cristão temos o Eterno como D'us (Jo 6.27; Ef 4.6), mas é simbolicamente interessante constatar que o nome hebraico Abba, que significa papai, está presente nas duas coleções de textos (Dt 32.6; 2Sm 7.14; 1Cr 17.13; 22.10; 28.6; Sl 68.5; 89.26; Is 63.16; 64.8; Jr 3.4,19; 31.19; Ml 1.6; 2.10). 

E no Testamento cristão, este Eterno, maravilhoso, D'us da eternidade, recebe o título de pai do Cristo (Mt 3.17; 11.27; Mc 14.36), pai dos crentes (Rm 8.14-17; Gl 3.20; Ef 4.6), pai da glória (Ef 1.17), pai das luzes (Tg 1.17), pai de todos (Ef 4.6), assim a compreensão de Adonai, o Eterno, remete à leitura de que Ele é a fonte de toas as relações, na divindade e na humanidade.

Segundo Anselmo, um dos patriarcas da comunidade cristã, se todas as pessoas têm a idéia de um Ser perfeito, tal consciência leva a crer que Ele seja de fato: “E disse D'us a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós” (Ex.3.14). A compreensão de Anselmo recebe o nome de argumento ontológico e é dedutiva (a priori), e não indutiva (a posteriori). O Eterno, segundo as Escrituras judaicas e cristãs, é desde a eternidade e eternamente. Veja Gn 1.1 e Hb 11.3, 6. 

I. A pensar a Eternidade

As qualidades do Eterno estão presentes no primeiro e segundo testamentos e traduzem os pensares sobre o Ser e o estar (Sl 8.1,9; Jz 13,18; Ex 20,7). Tais pensares traduzem qualidades do Ser eterno --  Elohim, o poderoso, literalmente os poderosos, que aparece cerca de 2.500 vezes no primeiro testamento. Em Gênesis 1.1-2.3 é usado 35 vezes. Elohim descreve o Eterno como criador, mantenedor do mundo e do universo. É o termo mais comum na Torá para falar do Eterno, e normalmente nós traduzimos por D'us. Outro nome que designa o Eterno é Iavé, YHWH, conhecido como o tetragrama, raiz da expressão “Eu Sou o Que Eu Sou”. Na maioria dos casos, traduzimos por Senhor. Iavé aparece 5.321 vezes na Torá, e Iah, sozinho, aparece 50 vezes. No Testamento cristão aparece como Kyrios, Senhor. 

Adonai, que é outro nome do Eterno, vem de Adon, meu Senhor, meu Mestre (Ex 21.1-6; Js 5.15; Is 6.8-11; Sl 110.1). Freqüentemente é usado como Iavé, o Senhor D'us, conforme Is 61.1. 

O Eterno recebe ainda outros títulos: El, o poderoso Deus, Deus. É uma palavra presente em várias línguas semíticas e na Torá aparece junto a outros títulos de Deus. Temos ainda Baali, meu Senhor, meu Marido (Os 2.16), o Juiz de toda a terra (Gn 18.25), o meu Pastor (Gn 48.15; 49.24), e a Pedra, a Rocha de Israel (Gn 49.24). Os títulos Santo e Santíssimo (Is 1.4; 6.3; 43.3; 57.15), também aparecem no Testamento cristão (1Tm 2.8, Ap. 16.5; At 2.27; 1Jo 2.20. E Rei (Ex 15.18; Dt 33.5; Sl 5.2; 44.4, e 1Tm 2.8; Ap 15.3; 19.16). 

Temos ainda, o Ancião de Dias (Dn 7.9), Abba, Eterno (Rm 8.9; Gl 4.6), Mestre, Senhor (Lc 2.29; At 4.14), Soberano Senhor, cf. Tt 2.9, Todo-poderoso (Ap 1.8; 4.8; 11.17; 16.7). E os títulos compostos: El Elyon, o Altíssimo (Gn 14.18, Dt 32.8; Is 22.14), El Ro’i, o Poderoso que se vê (Gn 16.13), El Shadai, O D'us todo-poderoso (Gn 17.1-20), El Olam, o Eterno D'us (Gn 21.33; Is 40.28), El Betel, o D'us de Betel (Gn 31.13; 35.7), El Elohe Israel, o D'us de Israel (Gn 33.20), Iavé Jireh, o Senhor que provê (Gn 22.14), Iavé Nissi, o Senhor é minha bandeira (Ex 17.15), Iavé Shalom, o Senhor é paz (Jz 6.24), Iavé Tsabaot, o Senhor dos Exércitos (1Sm 1.3), Iavé Macadeshem, o Senhor vos santifica (Ex 31.13), Iavé Raah, o Senhor é meu Pastor (Sl 23.1) e Iavé Elohim Israel (Jz 5.3; Is 17.6).

Atividades do Eterno que as Escrituras descrevem -- O Eterno é o autor do decreto e da eleição (Sl 2.7-9; Ef 1.3-11; cf. Is 64.8), é o criador de todos, através do Verbo e do Espírito Santo (Ef 3.14s; Hb 12.9), é o Paternoster ou paterfamilias, ou seja, quem estabelece a família de Deus, administrando tanto a herança como a disciplina aos seus filhos (Gl 4.4-7; Hb 12.9). É ele Aquele que ama o mundo (Jo 3.16) e a Ele tudo retornará (1Co 15.24-28).

II. Os sete Espíritos de D'us

D'us Eterno é Espírito (Jo.4:24) infinito e eterno, imutável em seu Ser, sábio, poderoso, santo, justo, bom e verdadeiro. Nele todas as coisas tem sua origem, sustentação e fim (Jo.4:24; Ne.9:6; Ap.l:8; Is.48:12; Ap.1:17). Nas Escrituras, a expressão D'us é Luz (1Jo.1:5) traduz sua natureza, enquanto a expressão D'us é amor (IJo.4:7) expressa o Seu caráter. (ITm.6:16) 

“E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de D'us enviados a toda a terra”. (Ap 5.6)

Os atributos, predicados, qualidades da natureza do D'us trino são chamados no livro do Apocalipse de os sete chifres, os sete espíritos e os sete olhos de Deus. Podemos assim nomear os sete espíritos de Deus.

1. Eternidade. Ele é o Eterno Eu Sou (Ex.3:14, Sl.90:2; 102:12,24-27; Sl.93:2; Ap.1:8; Dt.33:27; Hb.1:12). É absolutamente independente de tudo fora de Si mesmo para a continuidade e perpetuidade de Seu Ser. É a razão de sua própria existência (Jo.5:26; At.17:24-28; 1Tm.6:15,16). É infinito e está isento de toda e qualquer limitação (Jó.11:7-10; Mt.5:48). A infinitude contrasta com o nosso mundo finito, espaço-temporal. Eternidade. A eternidade de D'us não é apenas duração prolongada, mas transcendência diante das limitações espaço-temporais (2Pe 3.8, Is 57.15). A eternidade de D'us em relação ao espaço-tempo é chamada de imensidão (Jó.36:5,26; Jó.37:22,23; Jr.22:18; Sl.145:3). A imensidão de D'us transcende o espaço-tempo (Sl.139:7-12; Jr.23:23,24), e está fora do espaço-tempo (1Rs.8:27; Is.57:15). 

2. Onipresença. Se a imensidão se refere à transcendência do espaço-tempo, a onipresença traduz a imanência no espaço-tempo. D'us se faz imanente nas criaturas e na criação. A imanência não é panteísmo, que diz que D'us é tudo, ou deísmo, que diz que D'us está presente no mundo apenas com seu poder e age sobre o mundo à distância. D'us ocupa o espaço-tempo, não está ausente de sua criação, nem está mais presente num espaço ou num tempo mais do que em outros espaços e tempos (Sl.139:11,12). D'us não habita o universo como habita no céu, nos seres humanos, nos piedosos, na igreja e em Cristo (Is.66.1; At.17.27-28; conforme Ef.1.23; Cl.2.9-10). 

3. Imutabilidade. D'us não está sujeito às circunstâncias do espaço-tempo, por isso Ele não muda (Tg.1:17; Sl.102:26,27; Hb.1:12 e 13:8). Ele é Ele mesmo (Ex.3:14), é imutável como a rocha (Dt.32:4), mas atenção, imutabilidade não é imobilidade. Ele é um D'us de ação (Is.43:13). Imutabilidade significa que nele não há razão para arrependimento, embora alguns versículos falam dele como se arrependendo (Ex.32:14, IISm.24:16, Jr.18:8; Jl.2:13). Trata-se de um antropomorfismo, como encontramos outros na Escrituras (Nm.23:19; Rm.11:29; ISm.15:29; Sl.110:4). Imutabilidade significa que Ele é perfeito e seu caráter não muda (Ml.3:6). Ele é imutável em suas promessas (1Rs.8:56; 2Co.1:20); em sua misericórdia (Sl.103:17; Is.54:10); em sua justiça (Ez.8:18); e em seu amor (Gn.18:25,26). E o que Ele planejou é e será (Is.46:9,10; Sl.33:11; Hb.6:17). 

4. Onisciência. O conhecimento de D'us é arquetípico. D'us conhece o universo antes de sua existência como realidade finita no espaço-tempo. Este conhecimento não vem de fora, como o nosso, que exige observação e processo de raciocínio (Rm.11:33,34; Jó.37:16), é inato, imediato e simultâneo (Is.40:28). É um conhecimento completo (Sl.147:5), mas também necessário, porque não procede de uma ação da vontade divina. Um exemplo é o mal, porque não é da vontade de D'us que o mal lhe seja conhecido (Hc.1.13), mas o conhece, não por experiência, mas por ato intelectivo (2Co 5.21). E aqui surge uma pergunta: como D'us pode conhecer previamente as ações livres dos seres humanos? Porque D'us é Aquele que o conhecimento livre de todas as coisas reais, do espaço-tempo por inteiro, daquelas do passado, do presente e do futuro. É importante entender que Ele é eterno e está fora do espaço-tempo, que é finito e acontece dentro de limites, por isso Ele tem visionis, conhecimento de vista e presciência de tudo que é contingente (1Sm.23.12; 2Rs.13.19; Jr.38.17-20; Ez.3.6 e Mt.11;21). Nesse ponto, é importante explicar que D'us não criou o mal, mas a sua possibilidade (Is 45.7), probabilidade que nasce das ações livres do ser humano. A liberdade humana está condicionada à vontade de D'us (Jo.2:24,25), aos limites do espaço-tempo e às escolhas intelectuais e de caráter. Dessa maneira, a liberdade humana tem esses limites e se realiza através de escolhas e ações. Ou seja, o mal é sempre um fazer. A presciência de D'us é mais do que saber o que vai acontecer, e seu uso nas Escrituras é entendido como escolha efetiva (Nm.16:5; Jz.9:6; Am.3:2; Rm.8:29; IPe.1:2; Gl.4:9). Essa escolha efetiva está correlacionada aos desígnios de Deus, que também chamamos de "decreto sua vontade" (Ef.1:11), mas leva em conta a realidade espaço-temporal (Mt 4.6-7) e as escolhas intelectuais e de caráter de cada pessoa. 

5. Onipotência. O poder de D'us pode ser compreendido de duas maneiras: poder absoluto e poder ordenado. O poder absoluto é exercido sem a intervenção de causas secundárias (Gn 1.1-3), e o poder ordenado é exercido através operação de causas secundárias (1Rs 19.111-12). O poder ordenado é parte do poder absoluto. D'us tem poder fazer o que desejar, por isso tem poder para fazer o que deseja. Mas Deus, também, pode realizar coisas que Ele não desejaria realizar (Gn.18:14; Jr.32:27; Zc.8:6; Mt.3:9; Mt.26:53). E, mais ainda, há coisas que D'us não pode realizar. Ele não pode ir contra sua natureza e seu caráter, assim, não pode mentir, pecar ou negar-se a Si mesmo (Nm.23:19; 1Sm.15:29; 2Tm.2:13; Hb.6:18; Tg.1:13,17; Hb.1:13; Tt.1:3; Jó.11:7). D'us faz aquilo que quer fazer (Sl.115:3; Sl.135:6). A onipotência de D'us se expressa título hebraico El-Shaddai, Todo-Poderoso (Gn.17:1; Ex.6:3; Jó.37:23) e abrange todas as coisas (1Cr.29:12), traduz domínio sobre a natureza (Sl.107:25-29; Na.1:5,6; Sl.33:6-9; Is.40:26; Mt.8:27; Jr.32:17; Rm.1:20), domínio sobre a experiência humana (Sl.91:1; Dn.4:19-37; Ex.7:1-5; Tg.4:12-15; Pv.21:1; Jó.9:12; Mt.19:26; Lc.1:37), domínio sobre as regiões celestiais (Dn.4:35; Hb.1:13,14; Jó.1:12; Jó 2:6). Na criação, na providência e na redenção, manifestou (Rm.4:17; Is.44:24; 1Cr.29:11,12; Rm.1:16; ICo.1:24). 

6. Soberania. D'us possui autoridade sobre as coisas criadas (Gn.14:19; Ne.9:6; Ex.18:11; Dt.10:14,17; 1Cr.29:11; 2Cr.20:6; Jr.27:5; At.17:24-26; Jd.4; Sl.22:28; 47:2,3,8; 50:10-12; 95:3-5; 135:5; 145:11-13; Ap.19:6). Sua soberania é perfeita e Ele fica feliz consigo mesmo como Supremo Bem e deseja que suas criaturas o adorem por amor do Seu nome (Is.48:9,11,14; Ez.20:9,14,22,44; Ez.36:21-23). Sua soberania correlaciona-se à sua vontade, por isso podemos falar em soberania do preceito, quando estabelece leis morais para reger a vida dos seres pessoais. A soberania do preceito pode ser desobedecida (At.13:22; IJo.2:17; Dt.8:20). E podemos falar também em soberania do decreto, quando D'us projeta o que virá acontecer, quer causativamente, quer por intermédio da livre ação de suas criaturas (At.2:23; Is.46:9-11), esta não pode ser desobedecida. A soberania do decreto e a soberania do preceito se correlacionam no propósito de realizar algo. Podemos ainda falar de soberania da boa vontade, quando D'us se deleita em fazer algo (Gn 1.31; Sl.115:3; Is.44:28; Is.55:11) e soberania da vontade cumprida, quando D'us se alegra em ver sua vontade ser realizada por Suas criaturas (Is.65:12). A soberania da boa vontade e a soberania vontade cumprida relacionam-se ao prazer de ver algo realizado. Mas há ainda a vontade secreta de D'us (Sl.115:3; Dn.4:17,25,32,35; Rm.9:18,19; Rm.11:33,34; Ef.1:5,9,11), que é a vontade não revelada do Eterno. A diferença entre vontade oculta e vontade revelada (Mt.7:21; Mt.12:50; Jo.4:34; Jo.7:17; Rm.12:2) está presente em Dt 29:29. A vontade revelada está perto de nós (Dt.30:14; Rm.10:8). 

7. Liberdade. D'us age livremente. Essa liberdade de D'us está correlacionada com Ele próprio, através de sua vontade necessária, já que age de acordo com Sua natureza, que é plena e santa. Em relação às suas criaturas, Ele é livre, porque escolhe o que vai criar, as circunstâncias, lugares e tempos de suas criaturas (Jó.ll:10; Jó.23:13,14; Jó.33:13. Pv.16:4; Pv.21:1; Is.10:15; Is.29:16; Is.45:9; Mt.20:15; Ap.4:11;Rm.9:15-22; 1Co.12:11). 


Para não esquecer -- Estamos a fazer uma teologia focando os olhos também na religiosidade brasileira e, por isso, nos remetemos ao Novo Mapa das Religiões, coordenado por Marcelo Côrtes Neri, no item Classes Econômicas e os Grandes Grupos Religiosos,. Lá se lê: “Os dados mostram a classe E como a menos religiosa de todas (7,72% não possuem religião). A taxa de ateísmo é menor nas classes intermediárias, atingindo o seu menor nível na classe C, onde 5,73% da população não possui religião, e sobe para 6,91% na AB. Na faixa mais alta, os sem religião se denominam agnósticos. Analisando a economia das religiões a partir da adesão às diferentes seitas: o catolicismo se faz mais presente nos níveis extremos do espectro de renda (72,76% e 69,07% nas classes E e AB, respectivamente), enquanto que as seitas evangélicas pentecostais atingem os níveis intermediários inferiores da distribuição de renda, sendo 15,34%, na classe D, ou 2,4 vezes mais do que na AB (6,29%). os evangélicos tradicionais estão mais concentrados na faixa AB (8,35%) C (8,72%), e tendem a diminuir à medida que andamos desta classe em direção aos níveis mais baixos de renda, atingindo 4,69% da classe E, finalmente, a taxa de adesão a outras religiões cai monotonicamente de 9,25% na classe AB para 2,24% na E. Seitas espíritas ou espiritualistas chegam a 5,52% da população na classe AB, sendo o segundo grupo neste segmento atras dos católicos. Estes dados, tomados a valor de face, indicam que pertencer a uma religião alternativa corresponde a consumir um serviço de luxo”.

mercredi 27 juillet 2016

Você pode ser feliz

Dicas para você curtir a vidaPrimeira parte
Jorge Pinheiro

Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas.
Provérbios 3.13

E por que uma pessoal é infeliz? O que elas fazem traduz o que eles pensam. Andando com elas, vivendo como elas, construímos padrões idênticos, que farão de nós pessoas infelizes. Assim como elas são infelizes.
Mude sua maneira de pensar

Romanos 12.2 Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Eterno os transforme por meio de uma completa mudança de suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele.

Dar valor ao tempo. É uma das matérias primas para a construção da felicidade. Buscar a felicidade na maior parte do nosso tempo, porque não é fácil, embora possível, ser feliz o tempo todo. Por isso, a felicidade tem que ser aprendida, cultivada e valorizada. 

Dar valor às adversidades. Se aprendemos com elas, superamos limitações. Pessoas que estiveram entre a vida e a morte, que passaram por tragédias, que perderam pessoas queridas, mudaram sua maneira de pensar: aprendem agora, procuram amigos agora, viajam agora. Não deixam para depois.
Um diário de vitórias

Salmo 90.12 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.

Se você não escrever, você vai esquecer. Por isso, faça uma lista, diária, de tudo de bom que aconteceu com você. A frase bonita que ouviu de sua filha, o encontro com uma pessoa que você ama, a benção que recebeu de Deus.

Não se aborreça por pouco

Lucas 6.45 O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. 

Como você quer ser lembrado por seus filhos e netos? Será que um lençol que não está bem esticado vale toda aquela briga? Perdeu o ônibus? Não adianta arrancar os cabelos, ele já se foi mesmo. Converse com alguém no ponto do ônibus, folheie uma revista enquanto espera o próximo.

Não adie as tarefas

Eclesiastes 9.10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.

Resolva logo as questões desagradáveis e difíceis. Deixar para amanhã nos deixa tensos e sobrecarrega a mente. Se você está preocupado com algo, resolva logo.

Mude a rotina

Mateus 6.34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.

O mal maior de cada dia é não entender que ele é novo. Se você repete todos os dias a mesma coisa, você está deixando criar novos interesses, viver novas atividades. Você dorme tarde todas as noites? Inverta. Acorde cedo e vá tomar café no parque. E você sempre dorme cedo. Inverta. Convide amigos para  casa e faça uma vigília familiar, com bom papo, um lanche gostoso, música e oração.

E por fim um recado de felicidade para este momento mundial.
Provérbios 19.23 Quem teme o SENHOR terá uma vida longa, feliz e tranquila.

A felicidade, hoje
Segunda parte

6. Esqueça a competição
Eclesiastes 9.11 Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham  corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas.

Seu amigo foi promovido e você não? Seu vizinho está ganhando muito dinheiro, mas trabalha todos os dias da semana, não vê a família e não tem tempo para os amigos. Por que entrar nesta competição?

7. Fique mais leve, livre-se do excesso
Mateus 6. 19 Não ajuntem riquezas neste mundo, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladros arrombam e roubam.

Temos a mania de juntar coisas. Acumular, mesmo quando não necessitamos. Roupas que pouco ou nunca foram usadas, aparelhos de jantar que estão guardados há 25 anos, jogos, brinquedos, mobília. Fique mais leve, ajude outras pessoas, muitas podem estar precisando exatamente do teu excesso.

8. Ame seu parceiro pelo que ele é
Efésios 5.25  Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela.

Será que você só ama uma parte dela? Será que você amou aquele rapaz de 20 anos atrás e não o teu marido, hoje. Depois de anos de funcionamento todas as coisas precisam de ajustes e manutenção, mas seu parceiro, apesar de ter ficado careca, um pouco mais gordo, é o teu homem. Ame-o pelo aquilo que ele é.

9. Intimidade sim, desrespeito não
Romanos 12.10 Amem uns aos outros com carinho de irmãos em Cristo e em tudo dêem preferência uns aos outros.

O parceiro e a família merecem no mínimo a mesma consideração que os amigos. E você merece o mesmo deles.

10. Diga “eu te amo”
Mateus 12. 34- 35  A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira o bem do seu depósito de coisas boas e o homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más.

Diga eu te amo para seu parceiro, para sua família, para seus amigos. Felicite-os pelo sucesso e pelas coisas bem feitas. Elogio não é pecado. Dê reconhecimento a quem merece reconhecimento. Transforme seu amor em palavras.

E por fim um recado de felicidade para este momento brasileiro
Mateus 5. 7  Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também.

A comunhão na natureza

Uma catástrofe natural
a antevisão do dia do senhor“Mensagem que o Eterno confiou a Joel, filho de Petuel. Devastação do país. Ouçam o que digo, ó responsáveis do povo, prestem atenção, habitantes deste país! Porventura aconteceu algo semelhante durante a vida de vocês ou durante a vida dos seus antepassados? Contem-no aos seus filhos, para que eles contem também aos filhos deles e à geração seguinte. O que as lagartas deixaram foi comido pelos gafanhotos; o que os gafanhotos deixaram foi comido pelos saltões, e o que os saltões deixaram foi comido pelos outros insetos Despertem, chorem e lamentem-se, ó gente bêbeda e viciada do vinho, porque vão ficar sem uvas para fazer mais vinho”. Joel 1:1-5

Uma catástrofe religiosa
falta conhecimento ao povo

Ouçam a mensagem do Eterno, habitantes de Israel. O Eterno chama a tribunal os habitantes do país: "Não há lealdade, nem bondade, nem conhecimento do Eterno nesta terra. Amaldiçoa-se, atraiçoa-se, assassina-se e rouba-se; os adultérios multiplicam-se e os homicídios sucedem-se uns aos outros. Por isso a seca vai causar estragos no país: os seus habitantes vão morrer, juntamente com os animais do campo e as aves do céu; e até os peixes vão desaparecer." "Que ninguém acuse, nem repreenda, eu é que te vou acusar, ó sacerdote! Tu hás-de tropeçar, durante o dia, e o teu aliado, o profeta, há-de tropeçar de noite; a tua própria pátria ficará destruída. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E o culpado és tu, que os impediste de me conhecerem. Também eu afastarei você de mim, e não serás mais meu sacerdote. Oseias 4:1-6

A comunhão na natureza
Rascunhos para um sermão

Para início de conversa

As Escrituras judaico-cristãs descrevem a construção do céu e da terra, obra do Eterno, através da indicação “e o Espírito do Eterno se movia por cima da água” (Gn 1.2). Isto quer dizer que o Espírito é Pessoa e presença do Eterno, sendo a natureza uma realidade formatada por Ele. E é o Espírito que clama pela liberdade redentora da natureza escravizada.
“Um dia o próprio Universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará partena gloriosa liberdade dos filhos do Eterno. Pois sabemos que até agora o Universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto” (Rm 8.21-22).

Primeira parte
A natureza é ação do Eterno

O Espírito é poder atuante do Eterno e  força de vida das criaturas. O Espírito é a fonte da vida. O que existe e vive manifesta a presença dele.Ele transforma a comunhão com Pai e Filho na comunhão da natureza, na qual todas as criaturas, cada qual a seu modo, se comunicam com o Eterno. A existência, a vida e os relacionamentos estão firmados no Espírito, “pois nele vivemos, nos movemos e existimos” (At 17.28).

A partir do relacionamento trinitário, o ser humano faz parte da natureza e é dependente dela. Vive dentro de um contexto de interdependência. Desde o iníciopresente e futuro estão ligados à terra, à água e ao ar. “Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas” (Sl 104.24). O Eterno nos coloca junto e com a natureza para trabalhar e gozar essa natureza (Gn 2.15). Não haverá falta (2.8-9) se soubermos administrar. Dependemos do solo e dele recebemos o sustento. Pertencemos a este mundo construído e é ele que fornecea base para a existência. A vida começa e se orienta sob o cuidado do Eterno.

“Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dása comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo; se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem; e assim dás vida nova à terra” (Sl 104.27-30).

Só para lembrar

Entre 2000 e 2005, o Brasil foi o país que mais perdeu áreas de florestas, conforme estudo da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos/ PNAS. Nesses anos foram desmatados 165 mil km² de florestas, o equivalente a 3,6% das perdas de florestas no mundo todo. O segundo país que mais perdeu florestas foi o Canadá, com o desmate de 160 mil km². A ação humana e desastres naturais são as principais causas da perda de florestas. No mundo todo, a cobertura vegetal diminuiu 3,1% entre 2000 e 2005. Foram 1,01 milhão de km² desmatados, o que sugere crescimento de 0,6% ao ano. O estudo se baseou em observações por satélite de pesquisadores das Universidades de Dakota do Sul e do Estado de Nova York. 

Pensamos que o Brasil é apenas objeto para exploração, em vez de construção para a glorificação do Eterno. Ignoramos as necessidades das outras formas de vida. Essa atitude utilitarista de ver e agir é alienação, é uma falta de respeito para com o Espírito do Eterno.

 Segunda parte
O desafio do cuidado amoroso

O Eterno é quem dá e quem sustenta a vida de todo o universo. Sua preocupação por atender às nossas necessidades (beber, comer e vestir) não se restringe ao ser humano, mas se estende a toda a natureza, refletida nos pássaros e nas flores do campo.

“É o Eterno quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena!” (Mt 6.30).

O universo inteiro depende do cuidado amoroso do Eterno, que não descuida de nenhuma criatura. Os lírios, por exemplo, caracterizados por sua fragilidade e vida curta, são vestidos de tal modo que nem Salomão usava roupas tão bonitas como essas flores. (Mt 6,29).

Criação significa que tudo é completamente obra do Eterno. Ele é o autor de tudo, pessoal e salvífico, que se revelou como puro amor. Toda a realidade brota da pura iniciativa deste amor divino, puro dom gratuito.

Mas, o ser humano faz parte da natureza, depende dela e é seu cuidador. O ser humano, como o restante da natureza, foi criado “de acordo com a sua espécie” (Gn 1.24 e 25), só que à imagem e semelhança do Eterno (Gn 1.26-27). A imagem do Eterno é elaborada em termos do domínio administrativo que o ser humano teria sobre o resto da natureza. O ser humano foi criado à imagem do Eterno, não somente por sua liberdade e direito à escolha, mas também pela postura que assume diante da natureza, uma postura de soberania em amor e comunhão, que deve refletir a soberania do Eterno (Gn 1.26-28). O ser humano não foi criado apenas para realizar uma administração espiritual, mas foi criado para orientar a natureza.

“No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste; tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele: as ovelhas e o gado e os animais selvagens também; os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar” (Sl 8.5-6).

Só para lembrar 

O Brasil é um país privilegiado em matéria de água. Detém 12% da água doce de superfície do planeta, o rio de maior volume e um dos principais aqüíferos subterrâneos, além de ótimos índices de chuva. Mesmo assim, falta água no semi-árido e nas grandes capitais, porque a distribuição desse recurso é desigual. Cerca de 70% da reserva brasileira de água está no Norte, onde vivem menos de 10% da população. Em São Paulo, a maior metrópole do país, a ocupação irregular das margens de rios e represas, como a de Guarapiranga, que abastece 3,7 milhões de paulistanos, deveria ser preocupação permanente. Ao seu redor vivem 700 mil habitantes. Com o desmatamento das margens, sedimentos são arrastados para a represa, que perde capacidade de armazenamento e recebe esgoto de residências. O problema é semelhante na represa Billings, também responsável pelo abastecimento de São Paulo. Esse manancial tem sido o destino das águas poluídas que são bombeadas dos rios Tietê e Pinheiros.

A administração humana sobre a natureza nós chamamos de mandato cultural. Ser criado à imagem do Eterno é ser responsável pelo planeta e por todas as formas de vida!
A liberdade humana implica responsabilidade para preservar a ordem que o Eterno criou e promovera existência de todos os seus elementos. Tal soberania não implica em liberdade para roubar, matar e destruir. Os seres humanos são mordomos do Eterno, responsáveis diante dele e cuja primeira tarefa é assegurar a permanência e equilíbrio da natureza.

Terceira parte
Somos todos responsáveis

A preocupação divina com a salvação espiritual não é alheia da sua preocupação pelo bem-estar da sua criação material. A natureza é o primeiro dos atos salvadores do Eterno.

Só para lembrar 

O modelo agrícola brasileiro revela uma contradição -- bate recordes de produtividade, com cerca de 30% das exportações brasileiras, mas 40% da população brasileira sofre com a insegurança alimentar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ IBGE. É um país desigual, com uma das maiores concentrações de terras do mundo, e ocupa o posto de maior consumidor de agrotóxicos do planeta, superando os Estados Unidos, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Anvisa. O avanço da tecnologia não reduziu o consumo de agrotóxicos, pelo contrário, a tecnologia dos transgênicos estimulou o consumo desses produtos, especialmente na soja, que teve uma variação negativa em sua área plantada (-2,55%) e uma variação positiva de 31,27% no consumo de agrotóxicos, entre os anos de 2004 a 2008.

“Mas tu, ó Eterno, tens sido o nosso Rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o Mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno” (Sl 74.12-17).

Por isso, não devemos conceber a participação do ser humano no Brasil como opcional, nem como secundária sua missão na salvação de vidas. Desde o início, a natureza fazia parte do plano salvador do Eterno.  A conversão de seres humanos não é o último dos atos salvadores do Eterno, mas o estabelecimento de novos céus e nova terra, ou seja, uma nova natureza (Ap 21.1), a libertação da própria natureza em si (Rm 8.20-22).

Até o fim, a natureza fará parte do plano salvador do Eterno. A  graça do Eterno que se manifestou em Cristo, também se manifestou na natureza.

“O Eterno falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem o Eterno escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que o Eterno criou o Universo. O Filho brilha com o brilho da glória do Eterno e é a perfeita semelhança do próprio Eterno. Ele sustenta o Universo com a sua palavra poderosa. E, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito do Eterno, o Todo-Poderoso” (Hb 1.1-3).

A graça do Eterno manifesta alcançará o seu propósito de submeter a Cristo todas as coisas.

“Por isso o Eterno deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Eterno, o Pai”. (Fp 2.9-11).

 Você deve levar em conta

 “As Escrituras Sagradas dizem: O Eterno pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras “todas as coisas” não está o próprio Eterno, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio do Eterno, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então o Eterno reinará completamente sobre tudo” (1Co 15.27-28).

Só para lembrar

O lixo atômico das usinas de Angra I e II, no Rio de Janeiro, material é guardado em depósitos provisórios. Há 25 anos, toneladas de lixo radioativo nem saem dos prédios. Fica mergulhado em piscinas.

Existe uma teologia bíblica da vida, que envolve o uso responsável e sustentável dos recursos da criação do Eterno e a transformação das dimensões culturais, econômicas, morais, intelectuais e políticas da existência. Isto inclui a recuperação de um sentido bíblico de mordomia, que implica em administração e cuidado responsável. Da mesma maneira, o conceito bíblico de descanso semanal recorda que se deve por limites às atividades de produção e ao consumo. Assim, devemos usar a riqueza e o poder no serviço dos demais. É um compromisso de trabalhar para libertar os ricos da escravidão ao dinheiro e ao poder, e possibilitar aos que têm menos obter acesso à dignidade e às oportunidades de desenvolvimento. A esperança de tesouros no céu nos livra da tirania de Mamon. E fazendo assim estaremos compreendendo o sentido maior do cuidado da natureza e da vida criada pelo Eterno.

dimanche 24 juillet 2016

Saremo felice!

Sejamos felizes!
Jorge Pinheiro

Por que eu tenho que escrever tudo?
Tudo?
Não tudo! 
Tudo é muita coisa! 
Talvez apenas sobre Florença no dia depois da festa de São Pedro em Roma
Faz calor, quase quarenta
Claire Tenet, soprano, grazie, sonhos de imagens sobre os sons da velha Igreja
Via Por Santa Maria, ponte Vecchio
Fagotes abrindo o caminho para violinos, sinfonia Prokofiev n º 7
O ombro é tocado por um anjo que me diz desperta do sono sem acordar as folhas ao redor
Os tubos em um crescendo
O corpo pesa o peso e acho que abrucezzo
Isso é tudo? 
Tudo é muita coisa! 
Dante, onde está Dante? 
Está aqui, voou com seus amigos para dentro de nossas almas em um amanhecer mineiro
Sangram os sonhos greco-latinos, sonhos possuídos pelo violoncelo sem limites
Os sons sāo sinos da noite
E viva Florença
Augusta e bela!

Saremo felice!

Perché devo scrivere tutto?
Tutto?
Non tutto! 
Tutto è molto! 
Forse solo di Firenze il giorno dopo la festa di San Pietro a Roma
È caldo, quasi quaranta
Claire Tenet, soprano, grazie, sogni di immagini, i suoni dell'antica chiesa
Via Por Santa Maria, ponte Vecchio
Fagotti spianando la strada per violini Sinfonia n. 7 di Prokof'ev
La spalla è toccata da un angelo che mi dice che si risveglia dal sonno senza risveglio delle foglie intorno
I tubi in un crescenti
Il corpo pesa il peso e penso che abruzzese
Questo è tutto? 
Tutto è molto! 
Dante, dov'è Dante? 
Sono qui, ha volato con i suoi amici nella nostra anima in un minatore di Alba
Sanguinare il greco-latino di sogni, di proprietà di violoncello sogni senza limite
I suoni sono campane della sera
E vivere Firenze
Augusta e bella!

Cultura e religião

Jorge Pinheiro

A relação entre cultura e religião manifesta-se na forma de um paradoxo, no sentido de um modo de pensar que está à margem das opiniões aceitas e mesmo em oposição a elas. O paradoxo inicial da religião reside no fato de ser ela uma obra da cultura na forma de um saber racional que tem a intenção de explicar a realidade e, por extensão, a própria cultura da qual procede. Essa universalidade da intenção religiosa deve ser designada como sendo o predicado da interrogação religiosa que se dirige à essência ou ao ser das coisas. Ela determina o caráter paradoxal da relação entre cultura e religião na medida em que é origem, instância fundadora da cultura. Há aqui um entrecruzamento de causalidades históricas, mas é importante assinalar como outras produções culturais, a arte, a literatura e a política apresentam essa originalidade de terem nascido ostentando os traços do que serão as suas essências como intenção de conhecimento. Nesse sentido, o estudo da religião pode ser considerado não só um caminho para se penetrar no espírito da cultura mas introdução ao estudo dos temas do pensamento religioso em geral. 

É necessário ter presente a relação dialética que existe entre o dinamismo da cultura e a produção religiosa que povos diferentes construíram na história. A sobrevivência das construções das civilizações mostra que a religião é um dos elos que asseguram a continuidade da tradição que chamamos cultura ocidental. 

Assim, a religião está inscrita no destino da cultura ocidental, faz parte do seu espírito. Por isso é necessário perguntar qual a razão que conduz esse destino. Ora, a própria religião oferece nos dá motivos para essa interrogação. Ela nomeia a razão debaixo do qual a cultura ocidental caminha, sendo a única que fez de tal razão o seu emblema, embora sejamos obrigados a levar em conta os tristes caminhos que essa razão ofereceu ao suceder histórico da civilização. Mas é fato que a descoberta do instrumento racional pelas duas religiões formadoras do pensamento ocidental, o judaísmo e o cristianismo, e a legitimação social de seus usos, foram a causa do aparecimento de um conhecimento religioso e de vida, que se apresentaram marcados pelo paradoxo da interrogação universal sobre o ser e pela utopia. 

A estrutura geral da relação entre cultura e religião cristã foi caracterizada inicialmente pela necessidade do exercício inerente ao desenvolvimento de uma cultura que aceitou legitimar socialmente o livre uso da razão. A religião passou a ser, então, a forma exemplar da vida segundo a razão. Ora, a intenção de universalidade que move o pensamento religioso ocidental, levando-o a voltar-se reflexivamente sobre si mesmo e sobre a cultura que lhe deu origem, opera aqui uma inversão na significação dos termos da relação entre a cultura e a religião como sua criação própria. Inicialmente a cultura é o termo fundante nessa relação, se considerarmos a religião cristã segundo sua gênese histórica e as condições do seu florescer. Considerada, porém, na sua natureza de interrogação racional sobre o ser e, portanto, intencionalmente universal, a religião assume, na sua relação com a cultura, a posição de termo fundante, já que a cultura se torna objeto a ser explicado pela religião no tribunal da razão. 

Essa explicação nos leva a estabelecer, de modo sistemático, a ordem das razões segundo a qual a cultura pode ser pensada na sua natureza, na sua unidade e nos seus fins. Como termo fundante da sua relação com a cultura, a religião descobre o seu propósito essencial na conjuntura histórica em que se exerce. Pensar a cultura significa para a religião cristã, de um lado, examinar a solidez do edifício da cultura, os conceitos ontológicos que tornam possível a atividade espiritual do ser humano: o ser e a essência, e definir segundo o seu estatuto ontológico, as condições de exercício dessa construção, a razão e a justiça. Nesse sentido, a cultura, em sua acepção mais ampla, a de ser o mundo do conhecimento, do agir e do fazer do humano, leva toda religião é ser uma religião da cultura. 

Podemos afirmar que a estrutura geral da relação entre cultura e religião apresenta uma forma dialética, pois nela a cultura e a religião invertem, no movimento do conceito, o papel de termo fundante da relação. Essa estrutura dialética caracteriza justamente a tensão histórica entre cultura e religião que afirmamos ser paradoxo tanto no ato de pensar religiosamente, quanto na intenção de ser religioso. Ela obriga a religião, ao constituir-se como termo fundante da sua relação com a cultura, a passar além das esferas de interesse dentro das quais ocorrem as diversas iniciativas culturais. Por isso, o lugar antropológico da tensão dialética entre cultura e religião, nesse impulso de remoer as origens, encontrará satisfação na religião, enquanto história que conhece diferentes tentativas de superação dessa tensão, que estão no começo e no anunciado ato final do destino histórico da religião. Existe assim uma regência não só simbólica, mas política da cultura pela religião. É o de tornar-se mundo pelo advento do estágio final da história, da qual ela é a coroa. Donde, a inevitabilidade da pergunta pelo futuro, inscrita como destino e como condição de sobrevivência no próprio ser da humanidade ocidental. 

Portanto, a situação da religião na cultura contemporânea nos convida a conviver com essa tensão que assume feições diversas ao ser a religião confrontada com os universos culturais que constituem a realidade complexa da cultura: particulares, mas universal. Talvez, por isso, o futuro da religião e o da civilização ocidental permanecem conjuntamente problematizados: a religião vive essa tensão e é a partir dela que se articulam as questões fundamentais do humano no alvorecer do novo milênio.
 
A primeira tarefa da reflexão religiosa é uma tarefa crítica no sentido original da justificação, enquanto integridade que conduz à dúvida tanto sobre sobre Deus, como sobre a própria religião. No caso da cultura essa tarefa se apresenta difícil, pois se desenvolve no terreno da tensão dialética da qual é a religião que deve refletir criticamente sobre a própria cultura. Na modernidade, o paradoxo dessa situação se manifestou quando a pretensão da religião de julgar o ser da cultura foi contestada pela modernidade. Essa pretensão era condenada em razão da relatividade dos paradigmas religiosos que se dissolviam na pluralidade das culturas históricas. Tratava-se, porém, de uma pluralidade quantitativa no espaço e no tempo históricos, mas qualitativamente relativas, já que a cultura mostra sua solidariedade com a vida, que se diferencia em profusão de formas, e assim mostra esse dinamismo de diferenças na vida da religião. Dessa maneira, a reflexão sobre a cultura coloca a religião em face de um questionamento: o problema da unidade e diversidade do ser, que está presente no fundamento das versões modernas do viver cultural e político. 

O fundamento da unidade da cultura está na ontologia, enquanto ontologia do ser humano. Para esse fundamento reflui a interrogação sobre a unidade ontológica da cultura e a questão se formula nesses termos: qual o princípio antropológico do que a cultura produz? É certo que o humano cria seu próprio universo de significação, que é justamente a cultura, e é nela que vamos encontrar o ato e a forma da nossa expressividade. Dessa maneira, o primeiro momento da reflexão da religião sobre a cultura consiste em assegurar, seja no ato da produção cultural a unidade que só pode ser pensada em oposição ao fluxo do tempo e à dispersão do espaço onde a experiência se situa. Essa intuição inaugura o pensar nos primeiros passos da religião cristã ocidental. Donde, a unidade ontológica da cultura, aquilo que é inteligivel no seu ser reside na relação dialética entre a estrutura transcendental da pessoa e aquilo que é ideal e transcendente no que a cultura produz, que se manifesta na forma transtemporal e transespacial que lhe dá perenidade simbólica. A própria religião apresenta-se, então, como o paradigma perfeito da utilidade ontológica da cultura, pois nela são tematizadas a transcendência do ação, como interrogação sobre o que é, e a idealidade da forma como forma objetiva do ser. Assim, a natureza da unidade da cultura é a unidade analógica porque a produção cultural é expressão da abertura do ser humano à universalidade do ser e é no horizonte dessa universalidade que a produção se situa e adquire a sua idealidade simbólica. Por isso, a unidade da cultura é assegurada pelas categorias de estrutura e relação estabelecida pela antropologia e articuladas pelo movimento dialético da expressão da pessoa.

A unidade é, então, uma unidade na diferença e por isso analógica, que permite ao ser humano realizar-se na pluralidade das culturas históricas e na profusão de formas por elas produzidas. É, pois, o caráter analógico da unidade da cultura que dá origem ao problema dos universos culturais. A questão dos universos culturais conduz ao problema das categorias antropológicas que exprimem as relações do ser humano com a realidade, no âmbito da sua abertura transcendental ao ser. A diferenciação dessas categorias obedece à diferenciação do ser na realidade e incide na diferenciação dos modos de relação do humano com o ser, de maneira que a categoria de objetividade delimita o campo da relação de produção enquanto campo da relação teórica e campo de relação da práxis. O entrelaçamento dessas relações no existir histórico do ser humano define a cultura, sob a perspectiva da religião. Assim, o ser humano como ser em relação é, ontologicamente, um ser de cultura, assim como a realidade é, para ele, uma realidade de cultura. A unidade analógica da cultura deve ser pensada segundo a analogia de atribuição, ordenada em direção à inteligibilidade. A determinação dessa direção orienta a discussão sobre a relação entre teoria e práxis. Até a modernidade, a teoria reivindicou primazia. Na modernidade, porém, um movimento de civilização deslocou a direção de inteligibilidade da cultura para as formas de vida orientadas à produção e a práxis. Economia, política e trabalho passaram a ser os pólos unificadores da cultura moderna. Atualmente, há um retorno à teoria, entendida como ciência, o que leva a cultura a ser regida pelo cientificismo. O que traduz no paradoxo de que a teoria perde espaço para a práxis, pois a ciência moderna é instrumento de transformação da natureza e da sociedade. 

A primeira forma da reflexão da religião sobre a cultura tem em vista o estatuto ontológico que rege a atividade cultural do ser humano e o seu objeto. Esse estatuto ontológico exprime-se como unidade da cultura encontrando sua efetivação histórica nos diversos ciclos culturais, como é o caso da civilização ocidental. Mas, ao colocar em evidência no ser da cultura a dimensão da realização do ser humano, a religião descobre o caráter normativo que lhe é inerente. A ontologia prolonga-se necessariamente numa ética da cultura. A normatividade da cultura é tão evidente quanto sua própria existência, pois o ser humano funda o mundo da cultura tendo em vista o seu próprio bem. O ético não deve ser entendido como um predicado que externo à cultura. Os dois conceitos são complementares, porque a produção encontra seu lugar no espaço daquilo que é que é moral, ethos e morada do ser humano. Ethos é a forma de vida da cultura. É por sua própria natureza, conhecimento normativo da cultura. Fazendo-se reflexão ética, a reflexão religiosa sobre a cultura tem a função constitutiva de operar no ser humano e em sua produção. Assim, a religião tem por objeto a ontologia e a ética do ser da cultura. É por isso que a tematização ontológica e ética da cultura ocorre no âmbito da civilização que se elevou ao nível da sua autojustificação em termos de razão, de civilização que inventou a religião cristã. No momento em que a cultura coloca no centro do seu espaço simbólico os sistemas criados pela razão, entre os quais está a religião cristã, ela define o estatuto dessa produção simbólica, as regras e as normas do seu uso em vista da realização daquilo que é humano, e este é o seu fim. Desde o momento em que o campo simbólico da cultura dilata-se no espaço universal da razão, os limites do ethos tradicional tornam-se estreitos e cabe à religião a instauração de um outro ethos, a ética. Por isso, a religião é produtora dessa instauração. O roteiro da ética na civilização ocidental acompanha o roteiro seguido pelo pensamento cristão. Ele reflete as dificuldades da cultura nas horas dessa crise de civilização que vivemos como crise universal de cultura, mas também como crise ética. Mas a crise da modernidade tem um paradigmática que traduz este momento especial de final de milênio. Esta crise é a doença da modernidade, que nasceu do mesmo solo que possibilitou sua expansão, os solos americanos. É uma doença dos últimos tempos. As utopias que encontramos nas declarações dos direitos modernos, de que os seres humanos nascem livres e iguais, traduzem as visões milenaristas da história ocidental e cristã. Se as conquistas das terras americanas abriram espaço para a modernidade, foi o nascimento da razão instrumental, orientada à conquista e ao poder, que levou à vitória a razão moderna. Na verdade, esta foi uma razão interessada na instrumentalização da força e no cálculo da da capacidade de resistência do adversário, que jamais pensou em mover-se em sintonia em sintonia com a terra e os povos conquistados. E a partir da conquista dos continentes americanos, o cristianismo europeu converteu o mundo, colonizando-o, levando a Europa, a partir de então, a dispor de recursos que alimentaram um sistema econômico organizado mercantilisticamente.

Mas houve um segundo momento, aquele em que a a Europa se abriu ao mundo novo e que foi assinalado pela tomada do poder sobre a natureza, quando as novas ciências da natureza desencantaram o mundo, tiram-lhe o mistério e a alma para torná-lo escravo, e transformaram os europeus em proprietários da natureza. Esta tomada de poder da civilização européia no mundo pode ser entendida como a de uma fé messiânica convicta de que por mil anos os santos reinarão sobre os povos do mundo, e que esta era cristã seria também a última da humanidade, aquela idade de ouro que precederia o fim do mundo. Agora poderá se cumprir o que há muito fora prometido. Este é a doença messiânico com que se batiza a modernidade, pois o ser humano se tornou capaz de dominar a terra e restabelecer sua semelhança com Deus, esmaecida por sua própria culpa. E como a glória reflete a luz: esta foi a idade das luzes, do Iluminismo, momento do êxodo definitivo dos seres humanos da sua minoridade culpável para o exercício livre da razão. 

A aqui estamos diante de uma esperança milenarista realizada na história. Esse milenarismo compreendeu o reino de Deus de modo teleológico, não apocalíptico, por não ser leitura catastrófica do mundo mas ethos possível aos seres humanos. Dessa maneira, a escatologia apocalíptica se transformou em teleologia, cheia de otimismo, que definiu o ser humano como bom e viu o irracional preso por mil anos. Essa fé moderna, de que o bem poderia difundir-se livremente e a história realizar-se enquanto reino de Deus, produziu o cristianismo milenarista da modernidade, contra o qual o fundamentalismo apocalíptico da alta modernidade levantava-se em protesto.

A fé no progresso e o ideal de humanidade do Iluminismo alemão constituiu esse milenarismo teológico. Para o idealismo alemão e depois para os hegelianos de esquerda, entre os quais Marx, a revolução francesa era um sinal da história que atestava a disponibilidade moral da humanidade em caminhar em direção ao melhor, um sinal de que a história se direcionava para um fim escatológico. As filosofias da história oriundas do idealismo alemão, com suas idéias de evolução, progresso e fim, derivaram dessa teologia histórico-salvífica do milenarismo e não foram outra coisa que a tradução do plano salvífico, do reino de Cristo do protestantismo. A partir dessa leitura, o reino de Deus foi visto como não como fruto de uma revolução apocalíptica preparada por Deus, mas de um caminhar no âmbito do ethos e da razão. Esta é a diferença entre o milenarismo de origem hegeliana, no qual podemos incluir o marxismo, e o milenarismo teológico, porém ambos trabalham com um ideal de superação programada da história, com o progresso e do fim último. Foi o idealismo alemão e as diferentes correntes oriundas dele que possibilitaram essas transferências de um milenarismo teológico para sistemas de caráter histórico. 

Mas uma enfermidade acompanhou essa releitura da religião em Feuerbach e Marx, e assim como a fé que demonstraram na razão, abriram caminho para esse caráter messiânico e milenarista na vontade de realização de uma história ainda não realizada. Aqui reside a tendência ao autoritarismo desses pensamentos, que tinham por base a esperança de que se realizaria uma libertação possível e necessária da humanidade, que se libertaria das dependências da natureza para se tornar sujeito da própria história. O sonho milenarista da era moderna foi o de dominar as nações, adquirir o poder sobre a natureza e projetar uma civilização que transformasse os seres humanos em sujeitos da história. No entanto, se uma ética da cultura está em unidade orgânica com uma ontologia da cultura, já que o fundamento sobre o qual ambas repousam é a antropologia, e seu núcleo conceptual comum é a categoria de pessoa, princípio e fim do discurso cristão sobre o ser humano, também a crise ética se encontra em unidade orgânica com uma crise da ontologia da cultura. E porque a ética está em crise deixa de propor-se como uma ética da pessoa modelada culturalmente, pois deixa de ser uma unidade analógica, onde várias são as perspectivas que se oferecem para a organização sistemática de uma reflexão ética, que percorre categorias que exprimem funções personalizantes da cultura: tradição e ethos; fundamento e lei; unidade e fim; liberdade e justiça, para se tornar exatamente o choque permanente desses contrários. Do ponto de vista ontológico, não deixamos de ter uma ética, mas estamos diante de uma corrpção, pois ela deixa de aprofundar a reflexão sobre o dever-ser inerente à pessoa e sua produção. Tal corrpução a leva a abandonar seu dever-ser, que deveria ocorrer na própria dialética da produção da justiça, que se desenvolveria sob a norma do idealmente igual e livre. 

Ora, a ética começa por investigar o caráter normativo com que o ser se apresenta ao humano na atividade de livre criação, ou seja, na justiça. Essa normatividade do ser não é mais do que a exigência do igual e livre, que confere à atividade humana sua estrutura teleológica e constituindo o humano como um ser ético. Por isso, a transcrição histórica da essência ética do ser humano realiza-se na extensão do espaço simbólico da justiça. Há, pois, uma relação transcendental entre a justiça e o dever-ser do bem a que ela tende. Essa relação é dialética e se apresenta como estrutura ideal normativa tanto do ato de justiça quanto daquilo que ela produz. É o que leva à perfeição como fim, que orienta a construção da justiça; a outra questão é a realização na qual a estrutura ideal é confrontada com o desafio de realizar-se na contingência, e por isso limitada pela própria existência. Nesse sentido, a religião se ocupa com a estrutura ou a normatividade ontológica da justiça, porque seu objetivo é conceber a razão ética que deve orientar o caminho da realização histórica. 

Para a justiça, o risco é a recusa da normatividade da estrutura, já que a forma é o dever-ser imanente à ação, tendo como fundamento a estrutura ontológica da pessoa, e é o dever-ser imanente à produção, que tem como fundamento a estrutura ontológica da realidade. O conflito entre a estrutura e a realização traduz-se no abandono da justiça, que fica sem a regra da proporção, sem o vínculo ao necessário e à finalidade. Estamos então diante de uma negação do ser, que pode ser caracterizado como corrupção da justiça ou a perda do humano.  Por isso devemos explicar a norma ontológica imanente à atividade da justiça no sentido de que deve exprimir, na particularidade da ação humana, a unidade e a riqueza ontológica do ser. É o que possibilita a constelação sob cujo signo nasce, cresce e se desenvolve a justiça. Assim, a justiça deverá (pré)ocupar-se com a presença normativa desse processo no qual a história humana tem a sua realidade, desafios e possibilidades de destino.

Ora, a partir da revolução francesa de 1789, as declarações de direitos passaram a se abrir com o enunciado de que todos os seres humanos são criados livres e iguais. E foi assim que a Europa, que se afirmou como potência mundial, assumiu os traços de uma realidade humana com dimensão universal. O direito universal à liberdade e à igualdade motivou os movimentos de libertação dos excluídos: escravos, mulheres, povos. O direito à liberdade e à igualdade legitimou as revoluções modernas. E se a democracia é a forma política na qual se exprime a liberdade, então sua figura econômica deveria ser a igualdade. Mas, a democracia enquanto expressão da justiça social também entrou em crise, e não poderia ser diferente, porque cultura e ethos se encontravam em crise. Mas a expressão visível dessa crise da democracia é o fato de ter tornado-se escrava das leis de mercado. Está submetida à economia, que faz a lei. Esse é o paradoxo. A democracia está em crise e encontra-se desencantada. O fim do comunismo enquanto cosmovisão, que teve presença sobre parte da humanidade, foi positivo, porque foi o fim de uma barbárie, mas foi o fim também de uma esperança. E a enfermidade e crise da cultura, do ethos e da democracia nos leva a viver num mundo perigoso, onde o modelo que permanece se torna cada vez mais dogmático. Mas se há crise, há também recuperação, embora recuperar não signifique restaurar valores que caducaram com o mundo que se foi, nem reconstituir um ethos que já não responde às necessidades humanas. Fazer assim seria heteronomia que leva ao autoritarismo. Recuperar o princípio de liberdade e igualdade entre os seres humanos significa reinventar o socialismo, enquanto idéia solidária da incondicionalidade da justiça. Os valores humanos, aqueles que mais prezamos, sempre foram reiventados, porque o mundo muda, e de nada adianta sonhar que estamos no século da Reforma ou vivendo os tempos de glória do Iluminismo. Por isso recuperar é recriar. É preciso então reinventar os valores fundadores da democracia: a fé no destino humano, a solidariedade, a razão. A democracia só permanece se muda, pois não é um estado natural da sociedade, é sempre um projeto. Por isso, necessita sempre ser reinventada, pois as ameaças à democracia mudam: já foi o nazismo, o comunismo, e hoje são a ditadura das leis do mercado, os fundamentalismos e as mídias controlada pelos grandes grupos. A democracia deve mudar para se recriar enquanto esperança democrática. A liberdade democrática é fundamental, e é preciso defendê-la, mas não basta que o cidadão vote, eleja governantes, mas permaneça distante das ações do poder, por isso democracia implica em participação, não se restringe a escolher candidatos e elegê-los. Mas se a democracia deve ser recriada significa que não pode ter modelos. Dizer que a democracia é um valor ao qual os povos têm direito não significa que em todos os lugares ele deva ser igual. E é interessante que esta leitura da democracia e da reinvenção do socialismo apresenta hoje caras diferentes que se expressam no Forum Social Mundial e em organismos como a Anistia Internacional ou o Green Peace. São novas formas de militância, que constatam a existência de valores universais, mas afirmam o respeito às culturas. Se os seres humanos foram criados livres e iguais, as sociedades têm que articular os direitos à liberdade enquanto direitos sociais à igualdade. Mas se não existirem as mesmas condições de possibilidade, não pode funcionar a democracia, pois se não garante a realização da liberdade, não podemos esperar que funcione enquanto sistema fundado sobre os princípios da justiça social. O caráter universal das declarações que têm por base "todos os seres humanos são criados livres e iguais" só podem se realizar numa comunidade mundial de estados que considerem os direitos humanos fundamentais aos cidadãos. Trata-se de uma utopia, mas aquilo que começou como utopia do humanismo messiânico pode se tornar necessidade quando a unidade da humanidade é colocada pelo conjunto dessa própria humanidade. 

Na modernidade, a religião viu surgir um novo desafio ao sentido da sua presença no mundo da cultura e da política. Esse desafio se formulou no terreno das relações entre a religião e a política moderna. Ora, é na sociedade, enquanto espaço onde se cruzam os universos da cultura, que se formam as globalidades da política contemporânea. Alguns desses universos, como o universo da produção de conhecimentos e da formação profissional têm remetem na sociedade da alta modernidade, estruturalmente, a uma sociedade de comunicação e produção de massa, ou seja, à política de massa. Essa é a cara visível e mais verdadeira da política contemporânea e com a qual deve conviver o pensamento socialista. 

Donde, o lugar e a razão de ser da religião, nesse contexto, é que a religião não poderá alinhar-se entre os produtos políticos de uso e consumo imediatos da sociedade de massa. Sua situação será uma situação de paradoxo, que se manifesta na tensão dialética entre as estruturas formais da instituição, que a acolhe e lhe assegura fundamento e legitimação sociais, e a intenção reflexivamente crítica e igualmente fundante com que a religião se volta sobre a própria política, para pensar a natureza dessa política, as normas éticas que a regem e os fins a ela atribuídos pela sociedade que a institui. 

Assim, se o mundo moderno foi produzido pelo Iluminismo e o Iluminismo nasceu do espírito cristão da esperança messiânica. No passado a questão religiosa partia da discussão sobre a origem do mundo. E o problema era resolvido a partir dos mitos de origem ou dos símbolos relacionados com a vida. Mas, com a modernidade, o futuro é motivo de exaltação ou de ameaça, pois redime ou apaga, dá consolação e sentido ao sofrimento e ao agir na história. Portanto, o futuro se tornou o paradigma da transcendência. E o pensamento teológico passou a ser reflexão movida pela esperança, onde a teologia cristã passou a ter como tarefa remover a presunção messiânica e a subordinação apocalíptica. 

A situação da religião na política não está numa situação de repouso, mas é ao cumprir o paradoxo de seu destino que pode ser fiel a si própria. E a política, e aqui nos referimos mais especificamente ao socialismo, deve ter interesse em assegurar à religião as condições para o exercício de sua fidelidade, o que possibilitaria a ele, socialismo, recriar a partir de sua identidade histórica, as razões mais decisivas de sua missão nas globalidades da política contemporânea. 

Fazer uma leitura teológica da história e das possibilidades do PT implica, num primeiro momento, em fazer uma discussão mais abrangente sobre a relação entre política e religião. Geralmente, quando se fala em religiosidade imagina-se uma dimensão de vida que se caracteriza pelo afastar-se do mundo e como conseqüência negar a política como dimensão da vida humana e social, e a possibilidade de construção de uma teologia, que por ter a ética como uma de suas bases, é de fato espiritual e socialmente transformadora. Mas, se consideramos que política e religião não são conceitos excludentes, nos vemos obrigados a procurar entender ambos conceitos antes de ver como se relacionam.
 
A palavra política nos leva a quatro conceitos distintos: a doutrina do direito e da moral, a teoria do Estado, a arte de governar e o estudo dos comportamentos intersubjetivos. Na abordagem que estamos fazendo, ao analisar as imbricações entre religiosidade e política, nos interessa abordar a política enquanto doutrina do direito e da moral, pois a partir daí temos elementos para entender, também, a política sob as demais perspectivas. Podemos dizer que a política, enquanto conhecimento que trata dos aspectos práticos da ética, e que se apóia na antropologia filosófica ou teológica, por necessitar definir uma concepção de ser humano, remete a questões como a natureza e alcance da liberdade, os diversos tipos de liberdade e a natureza e formas de justiça.

Assim, a política deve responder de forma prática à pergunta pelo bem dos membros de determinada comunidade, traduzindo esta ação nas questões do poder e das estruturas de governo. Mas e a religião tem algo a dizer à política?

De forma abrangente podemos dizer que religião é aquela relação do ser com a transcendência, que dá sentido à vida. O ser humano, unidade multiforme, tem em seu espírito não uma dimensão parcial da vida, mas irredutível. Nesse sentido, o espírito é a totalidade da vida. Nas situações de perda, falta de sentido e de ameaça à vida também há experiência com a transcendência, pois mesmo na negação dela há um sentido transcendente. Essa visão de espírito nos leva a uma compreensão abrangente da religião, que por isso não pode ser entendida apenas como sinônimo de piedade ou como conhecimento dos princípios e das práticas de que se compõe a piedade. Se a religião pode ser vista entre os cristãos como uma interpretação particular do ideal evangélico, podemos dizer que há uma religiosidade comum à espécie humana, que se expressa existencialmente.

Nas ações sociais magicamente orientadas, onde a distinção entre sagrado e profano é menos nítida, embora exista, é mais difícil delimitar e definir o conceito de religiosidade. Mas nas sociedades mais complexas, naquelas religiões onde o espaço e o tempo do sagrado e profano são mais bem definidos, envolvendo escolha, disciplina e prática levam a experiências avançadas de religiosidade. Tais experiências com o sagrado encorajam e incorporam no adorador aquilo que lhe é distinto. Apesar dessa relação de aparente intimidade, de relacionamento, permanece o abismo entre adorador e sagrado. Dessa maneira, este desejo de saltar sobre o abismo que separa humano e sagrado é em última instância o móvel que dará origem à religiosidade.

A religiosidade cristã se construiu ao redor da cruz. A paixão de Cristo era entendida como exaltação, como dom da vida de Deus aos seres humanos. E porque a morte já não era olhada como derrota, mas como dom livremente aceito, o martírio foi o primeiro momento da religiosidade cristã. Dessa maneira, podemos dizer que a religiosidade tem uma dimensão apofática, enquanto negação daquilo que é humano, enquanto martírio, cruz e morte. E uma dimensão catafática, positiva e simbólica, que possibilita o encontro com Deus através das fanias, enquanto manifestação de Deus na realidade. 

A dimensão negativa da religiosidade é, em última instância, uma aproximação das trevas, limiar da inacessibilidade divina. Diante dela reconhecemos nossa ignorância e tal reconhecimento nos possibilita conhecer para além da razão. Mas porque a religiosidade tem uma dimensão catafática, o negativo se realiza num ultrapassar sem se desligar de sua base. Assim, quanto mais a religiosidade é construída no sentido vertical da busca do sagrado, mas encontra raízes no sentido horizontal da história humana. O primeiro elemento na experiência do sagrado é a santidade do ser e o segundo a santidade do dever. A primeira forma de fé é de tipo ontológico e a segunda é fé ética. No sagrado, a dinâmica da fé é definida por estes dois tipos de fé e por sua interdependência e antagonismo. Assim, onde quer que a religiosidade humana seja experimentada, também se experimenta o seu poder de exigir aquilo que deveríamos ser. Por isso, se a religiosidade está ligada ao rigor da fé, enquanto dimensão apofática, como vemos na oração, na contrição e no sofrimento, ela sempre se realiza existencialmente, enquanto encontro com a transcendência. Esse encontro é a raiz da conversão e da vida contemplativa, mas remete sempre a um segundo encontro com a pessoa do irmão menor. A contemplação do divino no irmão que sofre é um chamado ao compromisso. Esse encontro que é serviço faz de ambos contemplativos na ação, dentro da  tradição cristã.

A partir desse momento em que a religiosidade torna-se caminho para a transcendência através do serviço ao próximo, a religiosidade tem algo a dizer à política. Pode parecer desconcertante relacionar religiosidade e política, mas ao falar de religiosidade estamos falando de ascese pessoal, de contemplação e do exercício do amor, e por política entendemos a transformação da sociedade na direção do reino de liberdade e justiça, onde aqueles que estão excluídos encontrarão vida e salvação histórica. Nesse sentido, a religiosidade dá sentido à vida cotidiana e torna-se além de mística e profética, política.

Quando trazemos esta discussão para a realidade brasileira, vemos que a partir dos anos 60 com o engajamentos de católicos e protestantes na luta contra o regime militar tomou corpo a discussão sobre a responsabilidade política da comunidade cristã. Foi e continua sendo importante para o cristianismo brasileiro que tal discussão se faça, mas expressivos setores da comunidade cristã ainda não ultrapassaram a religiosidade privatizada em direção ao compromisso social efetivo. 

O caminho desse diálogo da religiosidade com a política tem uma essência: o uso do poder, já que este determina os caminhos da sociedade. E esse poder político recorre à autoridade social instituída e possibilita ao Estado exercer coerção em nome do direito dos cidadãos. Mas as convicções pessoais sobre a soberania de Deus, numa leitura reducionista da religiosidade, quando a vemos apenas em sua dimensão negativa, têm profundas implicações no modo como se pensa a política. Ao optar por uma religiosidade privatizada, ofuscam-se caminhos e mascaram-se práticas, às vezes, corruptas através de atitudes aparentemente piedosas. 

A afirmação de que não há política sem o uso de poder , embora possa parecer óbvia, não tem sido aceita pela religiosidade negativa, que apresenta propostas que buscam uma ordem política onde o amor sem poder deve superar o poder sem amor. Ao analisar tais propostas, ao contrapor as políticas de poder ao amor cristão, vemos que para o negativismo é impossível combinar políticas e vida cristã. Chamam à criação de comunidades que rejeitem qualquer forma de poder, representada na ordem econômica e política sob o poder do Estado. Mas ao rejeitarem as políticas de poder da sociedade estão aceitando o uso do poder, pois não defendem uma retirada do mundo. Neste sentido, diferem dos separatismos do século XVII, que propunham a radical separação entre Igreja e Estado em nome da liberdade de consciência. Estes separatismos acreditavam que o fracasso das políticas de poder eram impedimento para a manifestação do poder de Deus no testemunho da comunidade cristã. Era um fundamentalismo de cunho liberal, fazia a crítica da política e propunha o distanciamento físico dos poderes do mundo. O que se traduzia em uma atitude política consciente.

Hoje, a religiosidade cristã no Brasil não é separatista e não foge do mundo. Acredita ter uma missão moral de transformação e não nega a possibilidade de real envolvimento político. Ora, se a comunidade cristã tem uma moral política, deve exercer poder e utilizar os meios que possibilitam chegar aos fins que busca, pois rejeitar o poder é rejeitar políticas. Tal rejeição poderia até ser aceita, desde que seus agentes tenham consciência do que estão fazendo e abandonem o mundo. O problema é quando se faz uma opção pela renovação da consciência moral da comunidade, mas se rejeita a política como meio de viabilizar a opção social escolhida. Quando a comunidade acredita que a omissão diante da política e do poder favorece à instalação do reino de Deus tem-se a negação da política como possibilidade cristã, o que fortalece os grupos que buscam o poder em benefício próprio. E, ao contrário do que propõe o negativismo, tal postura não estabelece o reino de Deus. 

Se não é possível falar de política, sem falar de poder, fica uma outra questão: amor e poder são compatíveis? A pergunta procede porque a religiosidade remete à prática do serviço ao próximo. Mas, em nome da religiosidade e do amor ao próximo comunidades cristãs negam a possibilidade de todo e qualquer poder.  Tal postura é um equívoco, pois o poder de ser não é uma identidade morta, mas um processo dinâmico sobre o qual o ser se separa dele mesmo e retorna a ele mesmo. O poder, por outro lado, é tão grande quanto a separação vencida foi grande. O processo pelo qual é reunido aquilo que estava separado se chama amor. Mas se há o amor reunificador, há o não-ser vencido e há o poder de ser. O amor é a base e não a negação do poder. Mas o amor é um ato da vontade. Não se pode forçar uma pessoa a amar. Porém, atos de ordem política contêm elementos involuntários. Isto porque o poder do Estado está associado a ações que podem estar fora de nossa vontade, enquanto o ato de amor está associado a ações do querer, por isso diz-se que a ação do Estado extrapola o amor porque este não pode ser forçado. Outro fato importante é que o amor é algo que deve ser mediado pessoalmente. Como a natureza voluntária do amor necessita da existência de uma pessoa que o ative, o amor sempre é pessoal. O Estado, como qualquer outra ordem social instituída, tem uma existência objetiva e alcança seus fins indiscriminadamente. A relação do cidadão com o Estado é uma relação entre pessoa e instituição, em lugar da relação eu e você, que possibilita a mediação pessoal que ativa o amor.  Além disso, o amor tem um caráter sacrificial, ou seja, possibilita ações que a despeito dos interesses particulares, imediatos, responde ao bem-estar do outro. Conscientemente, é um perder para que outro ganhe. Sacrificam-se direitos, sem estar forçados por obrigação legal, para que o outro seja beneficiado. E por ser livremente determinado, o amor vai além de uma obrigação moral ordinária. Cumprir obrigação moral é responder à necessidade moral, é um ato de dever em lugar de um testemunho moral livre. É importante entender que esse processo de ir além da obrigação moral envolve, como paradoxo, uma vontade moral implícita. Por isso, só o amor pode se transformar segundo as exigências concretas das pessoas e das instituições sociais, sem perder a própria eternidade, a dignidade e a validade incondicional. Assim, podemos dizer que o amor é voluntário e livremente entregue, que envolve volição moral, deve ser mediado pessoalmente, é sacrificial. E, finalmente, que o amor vai além do dever ou da obrigação moral, embora implique, paradoxalmente, em obrigação moral ou realização de um dever de origem.  

Mas política implica em servidão involuntária. Sua natureza baseia-se no uso de coerção e da força para alcançar seus fins. É organização formal e opera impessoalmente. Os políticos e aqueles que atuam ao nível do Estado se ocupam de ações que levam terceiros ao sacrifício, por isso a necessidade da força e da coerção e, em última instância, do próprio Estado. A maioria da população geralmente se considera satisfeita quando vive sob determinada ordem política que pelo menos responde às exigências de sua obrigação moral. E quando isso não acontece somos chamados à rebelião contra o Estado, a fim de exigir dele a realização daquilo que é sua obrigação moral. Fazendo assim atua-se no sentido de que não se torne totalitário, ou seja, negando os limites de seu poder de Estado ou passando por cima das obrigações que tem com os cidadãos.

Por isso, usar o poder do Estado como meio de realizar o amor entre os cidadãos é um contra-senso, pois moralmente não se pode coagir ninguém ao amor. Tal coerção destruiria também a obrigação moral do Estado, que baliza a diferença entre poder limitado e governo totalitário. Dado a dualidade entre poder e amor e o conflito aparente entre poder sem amor e amor sem poder, como a comunidade cristã deve se situar frente à política? Colocada a questão nestes termos, de fato é difícil escolher entre ser massa de manobra, mas cidadão do reino, e ser um político atuante à margem da salvação. Como seguir o caminho cristão sem rebaixar a nobreza do amor no altar do poder? 

Há um conceito, presente na teologia cristã, que leva a alternativas de reconciliação entre poder sem amor e amor sem poder. É o conceito de justiça. A definição mais aceita de justiça é o de dar a toda pessoa aquilo que por direito lhe pertence. Mas aqui se levanta outra questão: o que por direito lhe pertence? Esta pergunta leva o estudioso a analisar o conceito tradicional de justiça. 

As reivindicações de justiça só podem ser operacionais numa comunidade se forem definidas com um grau significante de particularidade. Justiça requer julgamentos distintos de reivindicações contraditórias. Justiça como generalidade não basta. É necessário trabalhar a compreensão de justiça no particular, para não cair na armadilha do moralismo, quando não se tem nada a oferecer quando se fala de forma idêntica em tempos, espaços e situações particulares diferentes. Uma definição clásica diz que se faz justiça quando se dá a cada cidadão aquilo que lhe é por direito. A partir dessa afirmação duas questões de levantam: se todas as pessoas têm igualdade moral, então essa igualdade deve se estender a todo grupo social, às relações econômicas e políticas em que se fazem presentes. E se as pessoas são desiguais nas contribuições que fazem à sociedade, então essas desigualdades devem se traduzir nos grupos sociais e nas relações econômicas e políticas. Ambos os argumentos, sem dúvida, têm suas razões de ser. E fazem parte dos debates políticos entre socialistas e liberais. 

Por encontrar dificuldades na formulação prática do conceito de justiça, algumas teologias têm rejeitado o conceito de justiça enquanto ordenação da criação. Neste conceito teológico, o ser humano tem um conhecimento universal do bem e por isso compreende a necessidade de justiça. Outro conceito defendido por teologias calvinistas é o de ordenação da redenção, que parte da aceitação de que, devido à queda humana, não existe um conhecimento seguro de justiça fora da revelação. Dentro dessa leitura teológica, só houve justiça antes da queda. Ora, rejeitar a idéia de uma compreensão humana e universal como algo fora da revelação leva a um problema epistemológico, pois afirma que a razão não tem nada que dizer fora da fé. Essa visão tem conseqüências práticas na elaboração de estratégias para a ação política, porque define que só a partir da fé se pode falar com autoridade sobre justiça. Ou seja, os cristãos não podem, em política, trabalhar com não-cristãos, pois não há base secular para o envolvimento político dos cristãos. Assim, quando nega o conhecimento natural do bem político, a única alternativa é omitir-se ou estabelecer uma política cristã sectária. Por isso, a leitura da justiça a partir de uma teologia da universalidade do humano rechaça a negatividade das ordenações da redenção por isolar, alienar e separar a pessoa e a comunidade da prática política. Ora, a justiça deve estar baseada em reivindicações universais de direito. Estabelecer justiça em base de autoridade sectária é violentar a compreensão de que todas as pessoas têm um conhecimento do bem. Donde, todas as pessoas compreendem a necessidade de justiça.
  
Assim, a justiça deve ser definida dentro do contexto de uma determinada ordem social e deve ser aplicada em termos de particulares, pois fundamentar o argumento da justiça apenas na pessoa não é o bastante. Devido à universalidade das normas de justiça e à universalidade da consciência de justiça, uma pessoa pode ter procedimentos e práticas que aprofundem políticas e programas que favorecem a justiça. É exatamente isso que os direitos civis buscam trazer para as democracias constitucionais. É o reconhecimento de que os meios empregados não devem violentar os fins procurados. É necessário, ainda, reconhecer que as normas de justiça são objetivas e que elas existem independentemente de volição humana. Conseqüentemente, podem ser feitas reivindicações no nome de justiça e podem ser rejeitadas reivindicações no nome de justiça. Ao entender que o amor deve ser volitivamente entregue, conclui-se que a justiça exige reconhecimento independente da vontade humana. Amor e justiça não podem ser contrapostos. O amor pode ir além da justiça, mas nunca pode buscar menos que a justiça. O amor pode inspirar reverência à justiça, mas nunca pode ser desculpa para esquecer as reivindicações da justiça.  

Se a justiça é uma qualidade objetiva que estabelece direitos e obrigações, projetos podem e devem ser desenvolvidos pelos indivíduos e sociedades para criar ações que sirvam as reivindicações de justiça. Dado o fato que nem todas as pessoas buscam a justiça de boa vontade, o poder pode ser usado legitimamente quando serve à causa de justiça. Dizemos que o amor não pode usar o poder para alcançar seus fins, mas que a justiça têm que usar o poder para alcançar seus fins. Tais distinções são necessárias porque não se pode dizer ao Estado que ame, porque suas ações têm por base o poder, e porque as reivindicações do amor estão arraigadas em reconhecimento pessoal e particular ao invés de normas universais de justiça. Assim, usar o Estado como um instrumento de amor leva a um Estado sectário e autoritário. Por causa disso, as normas distintivas da justiça são usadas para delimitar o que é meu e o que é teu. Negar a justiça em nome do amor é negar direitos humanos.  

O conceito de justiça aliado aos de amor e poder apresenta alternativas para as comunidades cristãs ao pensar a ação política. A política, com base no poder, cumpre uma função legítima quando serve as reivindicações da justiça. Amar, sem rejeitar o poder, indo além dos direitos e deveres estabelecidos pela justiça possibilita um testemunho de justiça e uma motivação moral que coroam o ato justo. Amar, através da mediação pessoal, complementa a justiça em suas demandas objetivas.  

Vamos exemplificar isso através de um fato recente em nossa história. Herbert de Souza, o Betinho, já falecido, ativista da Juventude Universitária Católica e combatente da Ação Popular, disse que “fome é exclusão. Da terra, da renda, do salário, da educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, é porque tudo o mais já lhe foi negado. É uma forma de cerceamento moderno ou de exílio. A morte em vida. E exílio da terra. A alma da fome é política”. Para ele, a fome era política.
 
O clamor de Betinho foi um clamor para que a justiça desse sentido humano à política. E ele acreditou nessa possibilidade, ao dizer que o “ato de solidariedade, por menor que seja, é importante. É uma mudança de paradigma, um olhar novo que mostra todas as relações, restabelecendo as bases de uma reconstrução radical de toda a sociedade. Se a exclusão produziu a miséria, a união destruirá a produção da miséria, produzirá a cidadania plena, geral e irrestrita. Democrática”. 
 
Quando a justiça é negada, a política torna-se escrava do poder. Perde o eixo da vida da ação política, já que a injustiça só será vencida pelo reconhecimento da dignidade da pessoa, e essa é uma tarefa política. Para conquistar tal dignidade, o poder deve ser exercido. Assim, a síntese deste diálogo pertinente entre política e religiosidade é a justiça. Esta foi razão de ser que possibilitou o surgimento e expansão do Partido dos Trabalhadores. Mas para entender tal relação é necessário compreender esse mito fundante do PT e o que ele representa para o futuro do partido. O mito de origem fundante do Partido dos Trabalhadores é o socialismo, traduzido principalmente pela experiência da revolução cubana. Essa realidade pode ser vista na preocupação sempre presente de defesa da Revolução Cubana, de seus líderes e de suas ações políticas, mesmo as mais discutíveis. A origem é o que faz emergir. Este aparecimento deu lugar a algo que não existia antes, que produziu uma consciência própria, diferente da origem. A realidade daquilo que o PT é está colocada, mas também é algo que lhe é próprio. É uma tensão entre o ser-posto e o ser-próprio. A origem não liberta. Não se pode dizer que era e que não é mais. Constantemente a origem puxa: faz emergir, segura firme. É ela que estabelece o PT como algo. Mas, também para o PT, ser-posto no mundo significa amadurecer, envelhecer, morrer. 

A concepção conservadora no PT repousa no passado. Por essa razão, o pensamento e a política conservadora negam a mudança, presente e futura. Um exemplo é seu velho ideal de partido, o partido de leitura leninista,que é entendido como síntese dos interesses da classe proletária e nesse sentido sujeito histórico das transformações sociais. E por ser sujeito histórico do bem futuro, sua ação está acima da ética, porque encarna ele próprio a ética da nova sociedade. A força dessa concepção repousa no fato de que não considera o eterno como resultado da ação cultural e religiosa do ser humano. Embora a concepção conservadora reconheça o kairós, o situa no passado. O kairós é um tempo carregado de tensão e transformação, possibilidades e impossibilidades, qualitativo, e rico de conteúdo. Nem tudo é possível sempre, nem tudo é verdade em todos os tempos. O kairós reina no tempo presente ,que é diferente dos tempos do passado. É nessa viva consciência da história que está enraizada a idéia de kairós, e é a partir dela que deve ser construída uma ação política consciente da história. A concepção conservadora, presente no PT, desconsidera que se aconteceu no passado como evento, é ele, o kairós, quem se revela em todos os sim e não do passado, do presente e futuro. Ao perder o sentido supratemporal do kairós, o pensamento político conservador congela as possibilidades de transformação da história. 

O mito fundador do PT expressa com profunda riqueza este estado de coisas, com o testemunho de eventos nos quais o partido percebe sua origem. Em todos os mitos ressoam a lei cíclica do nascimento e da morte. Assim o mito transmite ao PT a segurança da origem e o coloca debaixo de seu império. A consciência mítica original do PT é a raiz do pensamento político conservador petista.    

Mas o PT foi além do colocar-se como realidade dada. Fez a experiência de uma exigência que o separou do imediato da concepção socialista e o levou a colocar-se diante da pergunta: por que? Esta pergunta quebrou o ciclo nascimento/morte e elevou o PT acima da esfera meramente socialista. Por que é a exigência de algo que tem que se tornar realidade. Quando se faz a experiência desse tipo de exigência não se está mais colado à origem. Vai-se além da afirmação do que já está. A exigência nomeia o que deve ser. E o que deve ser não é determinado com a afirmação daquilo que já é, significa que tal exigência impôs ao PT o incondicionado. O por que está fora dos limites da fonte. Através do por que o PT deve alcançar algo incondicionalmente novo. Este é o sentido da exigência: quando o Partido dos Trabalhadores, por ser um partido dividido, que tem contradições, faz esta experiência, ele detém um conhecimento próprio, por isso é possível ir além da realidade, além daquilo que o cerca. 

Tal é a liberdade do partido, hoje. Não tem uma vontade livre de circunstâncias e situações, mas não está preso, enquanto partido, ao que está dado. Sua existência e sua ação não estão amarradas na simples propagação de sua origem. Quando esta consciência se impõe, podem ser rasgados os os laços da origem, o mito original pode ser quebrado. Essa ruptura do mito original pelo incondicionado da exigência é a raiz da possibilidade de surgimento do pensamento democrático no Partido dos Trabalhadores. 

Mas, essa concepção que é progressista tem seus limites, pois considera o eterno um alvo infinito, existente em cada época, mas que não se apresenta enquanto irrupção. Assim, os tempos tornam-se sem decisão, sem responsabilidade. Na concepção progressista existe uma tensão diante do que foi, pois a consciência de que o alvo é inacessível a debilita e produz um compromisso continuado com o passado. A concepção progressista em si mesma não oferece opção ao que está dado. Transforma-se em crítica pontual desprovida de tensão, onde não há nenhuma responsabilidade última.  Este progressismo mitigado é a atitude característica da social-democracia. É uma que ameaça, é a supressão do anúncio da plenitude dos tempos. É o adversário do espírito profético.

A exigência que o PT faz na experiência diante do incondicionado não é estranha a ele. Se fosse estranha não poderia discernir tal coisa como exigência. Se ela lhe toca é porque coloca diante de seus olhos a sua essência enquanto exigência. Funda-se a incondicionalidade, a irrevogabilidade com que o dever-ser o confronta e exige ser afirmado por ele. Se a exigência da incondicionalidade é a própria essência de um partido dos trabalhadores, nascido das lutas sociais, essência do PT encontra seu fundamento na sua origem e, então, a providência e o destino não pertencem a mundos diferentes. Ainda, diante do original, o que é requerido é o incondicionalmente novo. Assim, a origem é ambígua. Há nela uma separação entre origem verdadeira e a origem real. O que é realmente original não é o que é original de verdade. 

A realização da origem é esta exigência e este dever-ser pelo qual o PT é confrontado. O por que do partido é a realização da sua providência. A origem real é negada pela origem verdadeira; mas certamente, não é uma pura e simples negação. A origem real tem que levar à verdadeira, ela é sua expressão, mas também disfarce e distorção. A pura consciência mítica original ignora todas as ambigüidades da origem. É por isto que esta consciência está presa à origem e considera sacrilégio toda a ultrapassagem da origem. Só a consciência que, fazendo a experiência da exigência da incondicionalidade, se livra dos laços de origem e se apercebe da ambigüidade da origem.    

O Partido dos Trabalhadores não recebe sua exigência incondicionada de outros partidos. É no encontro dele com a sociedade que a exigência torna-se concreta. Seu conteúdo é reconhecido pela sociedade com a dignidade de partido dos trabalhadores, dignidade para ser livre, portador da realização daquilo que aponta à origem. Reconhecer na sociedade uma dignidade igual ao de partido dos trabalhadores é justiça. A exigência que arrasta o PT à ambigüidade da origem é a exigência de justiça. A origem não rompida conduz a poderes em tensão que procuram a dominação tanto do partido como da sociedade. Quando a origem é rompida vem o poder de ser PT, o declínio dos poderes julgados por seu sacrilégio, de acordo com a ordem do tempo. 

Diante do poder e da impotência de ser PT, opõe-se a justiça, que provém do dever-ser. Portanto, não há uma simples oposição, porque o dever-ser é a realização do ser partido dos trabalhadores. A justiça é o verdadeiro poder do ser PT. Nisto se torna realidade o que é apontado na origem. Na relação entre os dois elementos da existência partidária e as raízes do pensamento político, a exigência predomina sobre a pura origem, e a justiça sobre o puro poder do ser PT. A pergunta do por que é superior à da providência. O mito original não deve representar no pensamento político mais do que uma crença desvelada. sse é o caminho da utopia socialista. Sem o espírito utópico socialista não há protesto, nem transformação. Mas, a utopia socialista quer realizar a eternidade no tempo, e esquece que o eterno abala o tempo e todos seus conteúdos. É por isso que a utopia socialista leva, necessariamente, à decepção. Progresso mitigado é o resultado da utopia socialista desencantada.

A idéia do kairós nasce da discussão com a utopia socialista. O kairós comporta a irrupção da eternidade no tempo, o caráter absolutamente decisivo deste instante histórico enquanto destino, mas tem a consciência de que não pode existir um estado de eternidade no tempo, a consciência de que o eterno faz a irrupção no tempo sem, contudo, fixar-se nele. Assim, a realização da visão profética se encontra além do tempo, lá onde a utopia socialista pode desaparecer, mas não a sua ação. Ora, toda transformação exige uma compreensão do momento vivido que vá além do aqui e agora. Deve projetar-se no futuro, deve entender que há um choque entre a utopia socialista e o kairós. É a partir dessa compreensão do que significa o espírito de profecia no tempo presente, que se deve voltar ao kairós, mas agora com novos conteúdos, construído enquanto responsabilidade inetulável. Tal desafio não pode ser resolvido por um líder, por mais carismático que seja. O sujeito da transformação é, em última instância, a comunidade dos excluídos.
  
As raízes do pensamento político mantêm relações que vão além da simples justaposição. A exigência predomina na origem. Onde são requeridas decisões, o conceito tradicional de realidade não é aplicável. Outra coisa é quando esta exigência vai além do momento imediato. Por isso, não é possível entender o socialismo quando não se experimenta a exigência de sua justiça como uma exigência do incondicionado. Quem não é confrontado pelo socialismo não pode falar do socialismo, a não ser enquanto expressão que vem do exterior.  Aqui reside a polarização de opiniões que a discussão sobre o socialismo no PT gera. Pois toda ação política requer autoridade, não só no sentido do uso do poder, mas também em termos de consentimento manifesto das pessoas. Tal consentimento só é possível quando o partido representa uma idéia-força que tenha significado para todos. Existe, pois, na esfera política uma relação entre a autoridade e a autonomia. Exatamente por isso, autoridade e autonomia estão presentes no Partido dos Trabalhadores e não podem existir sem correção da democracia. 

Aqui reside o desafio ao Partido dos Trabalhadores: manter seu socialismo de origem, sem se deixar congelar por ele; projetar seus sonhos, sem sacrificar vidas no altar da utopia: ser democracia, quando a intolerância e o arbítrio marcaram e fazem parte da tradição política brasileira. E ser voz profética que se projeta no tempo, além das classes, lá onde a utopia socialista deve desaparecer para que irrompa o kairós.

A importância do cristianismo para a práxis petista está em que cria paradigmas que reafirmam os valores da democracia e da liberdade e possibilitam o encontro de caminhos que ligam reforma e revolução, alinhavando as conquistas sociais com a criação de uma nova ordem fundada na expansão do espaço público e da desmercantilização da vida social. 

E isso é possível, porque a relação entre o cristianismo e a práxis do PT é profunda. Mas o fundamento de origem do cristianismo na formação da consciência brasileira e da práxis petista apresenta aproximações e estranhamentos, que não se traduzem em tendência à cisão, mas juízos reveladores da força de origem das utopias. O cristianismo, enquanto visão de mundo é utópico e normativo, age para expandir e renovar o sentido transformador da experiência cristã no seio da sociedade brasileira e da práxis petista, e é exatamente esse movimento que leva tanto às aproximações quanto aos estranhamentos. Em sua própria forma de ser o cristianismo trabalha com mediações de valores e daquilo que deve ser. Coloca-se assim na antípoda do realismo político, em particular de suas expressões pragmáticas, de afinidade com os valores liberais de mercado. 

O cristianismo brasileiro, a partir de sua experiência comunitária, distanciou-se do poder de Estado e firmou-se em sua autonomia de origem social e de identidade cultural. Assim, no período republicano, é escassa sua experiência de sua matriz governativa, tendo, principalmente a partir dos anos 1960, optado pela paixão dos humilhados e ofendidos à força imanente dos símbolos de poder. Mas, ao mesmo tempo, essa presença e força faz do cristianismo, através de milhares de igrejas e entidades, o poder de maior experiência frente às expresões da barbárie e opressões. Nas favelas, no sertão nordestino, nos cárceres, entre as crianças sem lar, idosos sem abrigo, entre as prostitutas, entre os aviltados, se faz presente a mão fraterna da Igreja. 

Tomado nesta perspectiva, o cristianismo não é mera instituição ou poder institituído, nem mesmo programa ou modelo fixado de respostas aos grandes dilemas da política, mas movimento gerador de paradigmas, que possibilitam reflexões sobre os fundamentos da vida na comunidade política. Esses paradigmas propõem conceitos, ordenação de valores, estilos de pensar e fazer a política. 

Há nesses paradigmas questões fundamentais que o diferenciam dos paradigmas liberais e burgueses. A primeira é o modo como define a liberdade, não em sentido negativo, de espaço da ausência de intervenção do Estado. A liberdade para o cristianismo significa não depender de vontade arbitrária, o que aproxima o conceito liberdade da noção de autonomia, embora vá além, transceda. A segunda é que para a burguesia liberal, o Estado mínimo maximiza a liberdade. Mas o cristianismo relaciona liberdade e igualdade. Dentro da tradição burguesa liberal, o desejo de igualdade ameaça à liberdade, produzindo tensões entre as duas metas. E a maneira de enfrentar o problema, para a burguesia liberal, repousa sobre a noção de igualdade de oportunidades diante do mercado. Para o cristianismo é a desigualdade que provoca riscos à liberdade. A terceira questão é o modo como se relaciona o indivíduo e o Estado: a burguesia liberal coloca o acento na dinâmica da sociedade civil, pensada como em oposição ao Estado, em particular em sua dimensão mercantil. Já o cristianismo coloca o acento nas responsabilidades cidadãs, de participação na comunidade política, na formação de uma práxis imprescindível à proteção do corpo político das ameaças à própria liberdade, que não pode ser garantida apenas por boas leis. Esta práxis política comum requer uma comunidade de valores, a noção de bens públicos, uma fundação e uma narrativa da construção de um modo de viver em liberdade, que faz com que os cidadãos sintam-se, apesar das diferenças, parte de uma mesma comunidade política. 

Mas, o que esse cristianismo de leitura latino-americana, esse cristianismo mestiço, apresentou de novidade ao socialismo real. Em primeiro lugar o conceito de identidade, onde se deve partir da identidade particular de cada pessoa, de cada grupo humano e da família. Da identidade da comunidade, do estado, da nação, das nações latino-americanas e da identidade universal, humana. Foi assim que o cristianismo mostrou ao socialismo real que universalidade significa um complexo de identidades e que ninguém pode em nome dela impor sua própria identidade. Mas o cristianismo latino-americano mostrou ao socialismo real que todos têm direito a uma civilização superior. E aqui superior traduz aquilo que é espiritual. 

Nisso reside a essência do fenômeno cultural e religioso vivido no Partido dos Trabalhadores. Não consiste, porém, em situar o problema de crer ou não crer em Deus, já que o dilema da existência de algo mais além do que a ciência reconhece é e será sempre uma opção da pessoa. O que explica não haver dentro do Partido dos Trabalhadores formas expressas de dogmatismos de fundamentos culturais e religiosos. O militante do PT, esclarecido, não se move por esquemas religiosos. Na verdade, a grande aspiração da teologia da libertação presente no PT era uma aproximação às questões da fé sem contradizer a ciência. Isso explica porque ao invés de florescer no Partido dos Trabalhadores princípios dogmáticos, de enquadramento do socialismo, apareceram princípios éticos. Essa é uma das chaves do pensamento do PT original: o que em outros partidos se impõs como esquemas rígidos ou pressupostos definitivos, no PT apareceu como princípios éticos. Não podemos dizer que o PT tenha sido em sua origem um partido dogmático, embora tenha sido um partido firme no que se refere a determinadas idéias. Nesse sentido, esse amálgama com as idéias cristãs, o levou a combater a nostalgia neoliberal. O PT olhou com rigor crítico essa volta ao passado. E isso em grande parte se deve ao pensamento proposto pelos teólogos da libertação que explicaram esse incapacidade científica das disciplinas sociais, econômicas e políticas na modernidade burguesa pelo fato de que não analisarem toda a realidade. Incapacidade de enxergarem a dor da pessoa, a dor da comunidade, da nação, humana. A dor é uma realidade histórica, angustiante e óbvia, por isso não pode estar fora da análise da política. 

Essa compreensão se faz solidária com o sofrimento humano e molda a voz cristã com a impaciência do que urge. Assim, falar da influência do cristianismo, em especial da Igreja popular, na consciência pública contemporânea brasileira é trabalhar com as noções de fundamento e de formação. Não é uma situação onde um ser constituído exerce influência sobre a evolução de outro ser. São processos formativos em mútua compenetração. Assim, o cristianismo brasileiro, através de sua leitura libertadora, fez a afirmação da liberdade como emancipação do poder arbitrário, compatível com os ideais de liberdade e igualdade, com acento na participação como fundamento das virtudes da comunidade política. Tal compreensão tem óbvias afinidades com a práxis do PT e faz parte, inclusive, da própria pré-história do PT. A própria identidade socialista e democrática do PT pode ser imaginada a partir dessa práxis. O socialismo proposto pela filosofia da libertação, que integra o valor da soberania popular, seria, desse ponto de vista, um socialismo religioso. Como história vivida e em transformação, essa imaginação trouxe para os petistas, desafiados pelo esforço de transformar o Brasil, um campo possível de experiência e programa. Para a própria construção do PT foi central o papel da Igreja na formação de uma práxis dos direitos humanos na moderna democracia brasileira. Esta presença, fundamental nos anos da ditadura militar, ganhou alento nas duas últimas décadas através da estratégia da particularização dos direitos como demanda de pastorais específicas, como a das crianças, idosos, carcerária, das prostitutas, e das campanhas da fraternidade. Não é marginal a presença da Igreja no movimento pela ética na política. Pelo contrário, a primeira lei contra a corrupção eleitoral teve na Igreja progressista sua inspiração através da liderança de Chico Whitaker, vinculado à CNBB. A luta contra a corrpução política faz parte da mensagem da Igreja.

O PT, partido ligado ao mundo do trabalho, à esquerda socialista e à Igreja popular, fez do seu nascimento tardio um enigma aberto à história, ao colocar no centro de sua identidade as relações entre socialismo e democracia. De fato, esta relação ainda não encontrou uma solução estável, a partir de alguma experiência histórica, na tradição socialista. O desafio lançado aos socialistas ainda não encontrou uma resposta: pela democracia ainda não se chegou ao socialismo, mas lançando-se contra a democracia, o socialismo traiu seus ideais de emancipação social. 

O caráter tardio do nascimento do PT explica sua identidade. No final dos anos 1970, já estava muito avançado o processo de desestalinização da práxis do socialismo internacional e, por diferentes caminhos e pensamentos, o tema da relação entre socialismo e democracia, voltava à cena. Houve, nesta práxis, tentativas de de resposta: a trotsquista, que defendeu os valores do pluralismo e os direitos humanos na democracia socialista; a do grupo francês "Socialismo ou Barbárie", que desdobrou-se na crítica ao totalitarismo e na defesa da democracia como instituição social permanente, a partir dos conflitos, e na postulação da autonomia como valor fundante; e a eurocomunista, que afirmava a democracia como um valor universal e, portanto, compatível com o socialismo. 

Mas há um outro caminho, percorrido por teólogos protestantes nos anos 1960. Essa militância não se identificou simplesmente com a esquerda histórica, mas teve forte influência
De teologia protestante das primeiras décadas do século XX. O socialismo para eles era mais que um movimento histórico, mais que um programa, antes uma ética e uma política que necessitam de uma atitude profunda por parte do ser humano, da mesma maneira que a ressurreição não é apenas uma figura da insurreição, mas de irrupção da eternidade. Por isso, não separaram militância e discipulado, pois o socialista religioso tem um duplo engajamento, está presente nas comunidades dos trabalhadores, nas fábricas e nas periferias das grandes cidades industriais, mas também nas comunidades de fé. É esse duplo engajamento, de trabalhador e de cristão, que faz dele não apenas massa, mas também membro do corpo. Esse socialista religioso, no entanto, deve fazer uma autocrítica do parêntese marxista, e reconhecer a crise do socialismo. Por isso, os socialistas religiosos têm três tarefas: elaborar um socialismo pós-marxista: passar do socialismo científico a um socialismo ético; entender que o socialismo deve retornar às suas raízes cristãs e em especial estabelecer uma relação nova com o princípio protestante, enquanto desafio anti-weberiano que não identifica a ética protestante e com o espírito do capitalismo mas, ao contrário, o espírito protestante e com a ética do socialismo. O que leva a uma terceira tarefa, lutar contra o pensamento fraco da pós-modernidade, hoje dominante, e relançar uma cultura histórica baseada nas fontes da tradição cristã e aberta ao socialismo.

Mas, não podemos esquecer que os políticos de esquerda são sensíveis às crises ideológicas
E, por isso, intelectuais protestantes ligados ao socialismo, muitas vezes, diante da crise, propõem um retorno às idéias socialistas anteriores a Marx, numa linha que remonta à revolução francesa, e que apresentam um ideal amplo de justiça, de legalidade, de solidariedade e de direitos humanos. Mas, em termos políticos, o melhor caminho creio ser o de trabalhar no sentido de redimensionar Marx, de releitura da história do pensamento filosófico e político redescobrindo o primado de Hegel e Marx. Isto porque a desilusão antes as utopias marxistas não conduzem a nada, ao contrário, levam a sobrevalorizar a história em detrimento do escatológico. Mas, será possível construir um novo socialismo unicamente a partir da recuperação da cultura histórica? E será a escatologia cristã suficiente para dar sentido à história? Depende do socialismo que propomos. Pode-se dizer que o socialismo se diluiu, que se transformou em fumaça ideológica de contornos imprecisos. Mas há a marca evidente de uma herança comum entre socialismo e cristianismo, é sua afirmação do caráter comunitário da esperança. Esse é o caminho do socialismo religioso.

No PT, a presença cristã católica ocupou um lugar central na crítica do stalinismo e no repensar a crise do socialismo. O solidarismo, enquanto leitura social que relaciona pessoa e comunidade, poder de pensar e desejo de viver, é uma resposta ao socialismo compulsório, que despersonaliza, assim como à sociedade de consumo, que transforma a pessoa em objeto consumidor. Esta imbricação, poder de pensar através da pessoa em comunidade e querer viver enquanto pessoa na comunidade, forma o núcleo do paradigma solidário. Nele, a prova existencial do que é vivido e a sua compreensão intuitiva precedem qualquer procura filosófica. É por isso que se constrói em direção ao ser humano. 

O solidairsmo teve papel na formação de uma geração de lideranças cristãs católicas no Brasil. Assim, um pensamento cristão, político, procurou responder à crise do capitalismo, mas fazendo a crítica do sentido anti-humanista das formas dominantes do socialismo real. Hoje, esse solidarismo coloca-se como resposta não somente ao stalinismo, mas à própria crise do socialismo. Os cristãos católicos brasileiros posicionaram-se em eqüidistância do capitalismo e do stalinismo. Admitiram a propriedade privada como direito, inscrita na afirmação de sua função social, trabalhando com o solidarismo e o princípio da socialização na sociedade moderna, das dimensões coletivas na vida social. Teóricos do PT estudando as formulações da economia solidária se aproximaram desse comunitarismo cristão. Assim, o socialismo defendido pelo PT, que se propõe a compatibilizar as metas de uma nova sociedade com o princípio da soberania dos trabalhadores e do povo, implica em trazer o marxismo para o solo do cristianismo, elevando o seu conceito de público a uma perspectiva anti-burguesa. Neste retorno e nesta função de duas visões anti-liberais, a cristã e a socialista, há um potencial de experiência histórica, de inovação conceitual e de imaginação de novos futuros possíveis. 

A práxis participativa desenvolvida pelo PT, antes de ser governo, e o potencial entrevisto nas formas de economia solidária devem ser  repensadas como formas avançadas de construção do poder e da economia, não estritamente estatal. Poderiam abrir espaços de experiência social para dar a essas inovações um caráter nacional. A agendas do Fórum Social Mundial ganhariam um sentido de busca de simetria de direitos e deveres entre os povos do mundo, diante de um contexto de concentração do poder econômico, militar e geopolítico. A práxis cristã do socialismo do PT seria, assim, uma forma de disputar valores na democrática brasileira com os poderes e interesses do liberalismo e do patrimonialismo. A utopia do PT se enraizaria, de modo amplo, na tradição histórica da formação cristã brasileira, de superação das heranças da condição colonial, escravocrata, e de aviltamento dos direitos do trabalhador. Neste encontro entre cristianismo e socialismo pode-se repensar as relações entre reforma e revolução, questão não resolvida na tradição socialista clássica. O conceito de transição formulado no contexto de avanços democráticos poderia atualizar seu sentido, unindo as conquistas do cotidiano com a noção de uma civilização organizada fora dos parâmetros dominantes do mundo do capital e da opressão.

As utopias brasileiras não cessaram de interrogar suas origens. Um partido do socialismo revisita a práxis das comunidades cristãs, católicas e protestantes, solidárias e socialistas religiosas que se fazem presentes, como forças básicas de sua formação. Conhecer suas origens, transformar-se a si mesmo para transformar o mundo: neste campo da práxis não há derrota definitiva para as forças da emancipação. O cristianismo, enquanto síntese de práxis, adquiriu no processo da civilização brasileira uma universalização. Nesta dialética entre igreja cristã e povo brasileiro, o ideal de justiça é  redentor: « erit opus iustitiae pax, et cultus iustitiae silentium, et securitas » Isaiae 32.17.